We hopen met kinderen/jongeren en hun ouders op weg te gaan om godsdienstige praktijken, zoals bidden en meedoen met de liturgie te ontwikkelen. Zowel thuis als op de zondagmorgen (of tijdens andere momenten die we samen beleven binnen de gemeente);