Durf te vragen, wij zijn er voor u / jou!

Heb je behoefte aan een gesprek? Heb je zorgen over geloof, gezin, relatie, werk, gezondheid, financiën of andere zaken? Wij willen er voor u / jou zijn! Je hebt de ‘durf te vragen’-kaart inmiddels waarschijnlijk in de brievenbus gekregen. Of anders kun je er een meenemen uit de bak in de hal van de kerk. Vul ‘m in en doe hem in de speciale ‘durf te vragen brievenbus’ in de hal van de kerk. Of mail naar: durftevragen@gkputten.nl

 

De reden van deze campagne:

Twee jaar na de start van de doelgroepen pastoraat en het loslaten van de wijk structuur zijn we in de kerk van aanbodgericht naar vraaggericht werken gegaan: de ouderling of contactpersoon komt niet meer standaard eens per jaar op bezoek,  mensen geven zelf aan wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek.  Maar niet iedereen weet nog naar wie hij of zij toe kan met vragen,  het blijkt dat mensen niet de juiste weg weten.  Ambtsdragers hebben soms niet iedereen in beeld en vrezen er voor dat kerkleden tussen wal en schip vallen.

Om hier handen en voeten aan te geven hebben de diaconie, pastoraatgroepen en kerkenraad  een campagne bedacht om alle leden van de gereformeerde kerk te bereiken. Er is een “Durf te vragen” kaart ontwikkeld en nodigt mensen, u en jou dus,  uit om vragen te stellen.

De kaart is inmiddels in de gemeente rondgebracht, op alle adressen die momenteel bij ons ingeschreven staan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kaart ontvangt, vandaar dat we de kaart deze keer in een geadresseerde enveloppe hebben gedaan, zodat het niet bij het ongeadresseerde reclamedrukwerk terecht komt. (Mocht er in de bezorging iets mis gegaan zijn en je hebt de kaart niet ontvangen, neem dan gerust contact met ons op!)

En helaas is het bij de adressering technisch zo gegaan dat de enveloppe alleen gericht was aan de eerste contactpersoon van een adres. Vandaar dat er in veel gevallen staat: dhr. A ….  Dit betreuren wij, omdat we uiteraard de kaart hebben willen richten aan alle, op dat adres wonende personen. Hiervoor onze excuses…

Om de kaarten te verspreiden hebben wij de gemeente ingedeeld in buurten en graag zouden wij ook een vervolg hier aan geven. Daarom zoeken wij in elke buurt één of twee personen die jaarlijks een contactmoment voor deze buurt willen organiseren. Dat kan een koffiemoment zijn, of iets anders. Dus heb jij een overvolle agenda, maar wil je je voor deze afgebakende taak graag  inzetten, meld je dan bij ons aan op genoemd mailadres! Dát durven wij aan u / jou te vragen!

Ook wanner je wilt meedenken in het antwoord geven op de diverse vragen die er leven of een luisterend oor wilt bieden, meld je bij ons.

 

Geef de ‘durf te vragen’ kaart gerust door aan een ander in jouw omgeving die een vraag heeft en met (één van) ons een gesprek wil. Op deze manier kunnen we met elkaar een open, gastvrije gemeente zijn en vorm geven aan het doelgroepenpastoraat. Dus nodig elkaar uit en stel je vraag!

 

Deze campagne is een initiatief van de diaconie en de pastorale doelgroepen.