Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Donderdag 30 Mei

Dauwtrappen, ja gezellig......

Net als vorig jaar willen wij  ook komende Hemelvaartsdag een mooie fietstocht en fijne wandeling met èn voor elkaar organiseren. Vorig jaar hadden wij bijna 60 deelnemers; dit jaar hopen wij op minimaal dit aantal deelnemers.

In 2019 valt Hemelvaartsdag relatief laat, namelijk op donderdag 30 mei a.s. In principe moeten wij dan heerlijk weer kunnen hebben.

Dauwtrappen is van oudsher onlosmakelijk verbonden aan deze dag. Veelal wordt bij het krieken van de dag in groepen gewandeld en gefietst. Met name in het oosten van Nederland nog steeds een populaire activiteit.

Wij willen starten als de dauw al iets opgetrokken is namelijk om 7.15 uur.

Er worden 2 activiteiten georganiseerd: een fietstocht en een wandeling. Plaats van vertrek wordt later bekend gemaakt.

Na de fietstocht of wandeling, beiden ongeveer 1 ½ uur,  verzamelen wij rond  9 uur in de kerk.
Daar staat dan het inmiddels traditionele ‘Hemelvaartsdag-ontbijt” voor u klaar met belegde broodjes, krentenbrood, koffie, thee, een jusje  èn natuurlijk een eitje. Kosten € 4,- p.p.

Bent u niet in staat te wandelen of te fietsen? Natuurlijk bent u ook alleen bij het ontbijt welkom.

Rond 9.45 uur ronden wij het ontbijt af en gaan wij naar de kerkzaal voor de eredienst.

Uiteraard hopen –en verwachten- wij veel animo voor deze kans op een mooie start van de Hemelvaartsdag. Voor de goede orde; een activiteit voor alle leeftijden.

Graag aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar pieterstreefkerk14@gmail.com.

In de brievenbus doen (Bakkerstraat 2) mag natuurlijk ook. Of neem even telefonisch contact op ons. tel.nr. (0341) 275458.

__________________________________________________________________________________
Aanmelding 30 mei 2019

Naam:____________________________________________

E-mailadres/tel. nr.:__________________________________

  1. Doen met __ personen mee en gaan graag wandelen / fietsen (doorhalen wat je niet wilt)
    en nemen deel aan het ontbijt
  2. Ik/wij gaan niet fietsen of wandelen maar nemen graag met __ personen deel aan het ontbijt

__________________________________________________________________________________

Agenda voor Juli 2019