“Geef voor je Kerk” is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar 2020.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook weer voor de Actie Kerkbalans. We vinden het geweldig dat u vorig jaar als gemeente extra hebt bijgedragen aan onze mooie kerk. Uiteraard hopen we dat we ook dit jaar weer op u kunnen rekenen.

Dit is uw kerk, hier kunt u altijd terecht, het is een plaats om God te zoeken, een plek om Hem en elkaar te ontmoeten. Ook vinden er allerlei activiteiten plaats waar beleving in wordt gevonden, rust wordt geboden, verbondenheid wordt ervaren en vriendschappen ontstaan.

De kerk verbindt

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en – door ons – aan de wereld waarin wij leven.

Geeft u om uw kerk? Geef voor uw Kerk!

Uw kerk als waardevolle plek willen we graag ook in 2020 weer goed laten functioneren. Daarvoor doen we opnieuw een beroep op u. U maakt als lid deel uit van een veelkleurige gemeenschap, waar u altijd terecht kunt, ongeacht of u er regelmatig of af en toe komt, een gemeenschap waar iedereen welkom is.

U kunt via deze Actie Kerkbalans ook geld geven aan de Diaconie. De letterlijke betekenis van het woord is ‘dienen’. Buiten de kerk is de Diaconie meer dan ooit actief in de steeds harder wordende samenleving, met diaconale zorg en aandacht in Putten, in Nederland en via ZWO daarbuiten. Dankzij uw bijdrage kunnen we een kerk zijn die in de wereld staat.

Geef aan verbinding, geef aan Kerkbalans

In 2020 worden we als gemeente geconfronteerd met een forse verhoging van onze bijdrage aan het PKN Salarisfonds Predikanten. Ook is er de wens om in onze gemeente meer activiteiten te organiseren.

Om dit alles te kunnen bekostigen vragen wij U, waar mogelijk, Uw bijdrage met 5% of meer te willen verhogen. Waardoor inkomsten en uitgaven meer in balans komen.

 In de Actie Kerkbalans wordt ongeveer 75% van de begroting opgehaald.

Periodieke gift

Zoals u weet, helpt de Belastingdienst een handje mee. Uw giften aan onze kerk kunt u onder voorwaarde in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meestal is er dan een drempel op de aftrek van toepassing. Maar het kan ook anders.

Ga naar de website van de kerk en dan naar College van Kerkrentmeesters en daar vindt u meer over de Periodieke gift.

Loading