De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

De veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. Op zondag 12 april is het Pasen.

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Net zoals vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om een project ‘dichterbij’ huis te omarmen. Dit jaar zal stichting Little John centraal zijn. Deze stichting is actief in Oekraïne. De stichting is geen onbekende voor onze gemeente. Daarnaast zijn er enkele gemeenteleden actief binnen de stichting.

Tijdens de ochtenddienst op zondag 1 maart jl. heeft de aftrap plaatsgevonden van de veertigdagen tijd. Hier heeft u kunnen horen over de stichting, wat zij doen en waarvoor wij met zijn allen voor gaan sparen. Voor het gemak zullen wij dit nogmaals toelichten:

 

Stichting Little John: een teken van leven voor straatkinderen en gezinnen

De stichting Little John is een Nederlandse stichting die als doel heeft fondsen te werven voor de projecten in Oekraïne. Little John helpt kinderen in nood.

Zij werken samen met domineesechtpaar Victor en Luba Kulbich. Luba Kulbich verzorgt de afhandeling en de verdeling van de giften ter plaatse. Zij onderhoudt nauwe contacten met de gezinnen in het Familieprogramma en organiseert met behulp van vrijwilligers het Straatkinderenprogramma. Haar dochter Lena Kulbich werkt nauw met haar samen en zorgt voor de administratieve kant en de communicatie met Nederland.

Hulp aan gezinnen:

Als Luba en haar vrijwilligers denken dat er in een gezin problemen met alcohol zijn, dan is dat een reden om geen geld te geven, maar een voedselpakket. In de elf jaar dat Little John helpt in Oekraïne zijn er al ruim 130 gezinnen geholpen, waarvan zo’n 60 gezinnen nu zichzelf kunnen redden, doordat ze beter werk hebben gekregen of hun kinderen volwassen zijn. Zo’n 70 gezinnen zitten nu nog in het familieprogramma.

Hulp aan kinderen die nooit echt kind zullen zijn:

In november 2000 zijn de vrijwilligers van Little John begonnen met het uitdelen van maaltijden. Ze begonnen op straat, op vaste plekken, zoals bij de uitgang van een metrostation. Al snel wist een vast groepje kinderen hen te vinden en er ontstond een vertrouwensband.  

Tegenwoordig worden de maaltijden verzorgd vanuit een kelder midden in de stad. In die ruimte zijn ook douches, er staat een wasmachine en er is opslagruimte voor kleding. Daar kunnen ze even bijkomen, even praten met Luba en de andere vrijwilligers. Er komt een arts voor medische zorg en soms ook een onderwijzer.

Het is moeilijk om die vertrouwensband op te bouwen. Veel van straatkinderen snuiven lijm of gebruiken andere drugs. Dat is te merken, want ze gedragen zich heel druk en zijn moeilijk te benaderen. Volgens statistieken telt Kiev 25.000 straatkinderen. Sommige kinderen hebben geen ouders meer en kunnen niet anders dan op straat wonen; ze zijn gevlucht uit weeshuizen, waar de situatie voor hen onhoudbaar was. Sommige kinderen hebben nog wel ouders, maar willen niet thuis zijn omdat vader en/of moeder een drank- of drugsprobleem hebben en hen mishandelen.

Doel spaaractie: zomerkamp

Elk jaar probeert Little John een zomerkamp te organiseren via speciale sponsoring. Dit kamp is voor de kinderen uit de arme gezinnen, om hen een onvergetelijke week te bezorgen. Even een weekje vakantie die ze anders nooit kunnen hebben.

Er kan weer op verschillende manieren gespaard worden: geld en collectebonnen zijn van harte welkom. Daarnaast kunnen er ook giften worden overgemaakt naar rekeningnummer van de ZWO commissie: NL78 RABO 0354 2587 53 t.n.v. ZWO-commissie t.g.v. 40-dagen-tijd-2020

 

Wij hopen dat u allemaal gaat sparen voor dit mooie doel, zowel jong en oud, met als resultaat een fantastische opbrengst. 

 

Vriendelijke groet,

Namens de diaconie

Jim van den Hoorn

 

Namens stichting Little John

Alex Drost, http://www.little-john.org/

Loading