Richting het einde van 2014. Waar is uw geld naar toe gegaan?

Het is inmiddels alweer december, de laatste maand van het jaar. Tijd om u inzicht te geven welke doelen de ZWO commissie het afgelopen jaar heeft ondersteunt. Dankzij de gulle VVB giften konden wij ook dit jaar weer de nodige doelen ondersteunen. Wij hopen dan ook dat wij dit volgend jaar weer kunnen doen.

Zoals u van ons verwacht bent hebben wij ook dit jaar een groot gedeelte van de VVB inkomsten overgemaakt naar Kerk in Actie, te weten voor de zending en werelddiaconaat&ontwikkelingssamenwerking. Regelmatig promoten wij via proloog en samenspel de collectes van kerk in actie. Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl . Hier kunt u ook veel informatie vinden over het werk van Kerk in Actie.

Het afgelopen jaar vonden er gebeurtenissen plaats in de soms zo wrede wereld, waar wij als ZWO commissie niet zomaar aan voorbij konden gaan. In de kerkdiensten en voorbeden zijn vaak de situaties in Syrië en Irak voorbij gekomen. Conflicten die een tijd lang elke dag in het nieuws voorbij kwamen, maar dan ook na een tijd weer meer uit beeld verdwenen. Ondanks dat blijven de mensen daar wel achter in de ellende en vele vluchtelingenstromen als gevolg. Daarom hebben wij zowel voor de vluchtelingen in Syrië en Irak via Kerk in Actie in totaal €4000,- overgemaakt, speciaal voor deze acties.

Ook de opkomst van de ziekte Ebola was een veel besproken onderwerp tijdens onze vergaderingen. Een ziekte waar snel en veel geld voor nodig is. De ZWO heeft voor dit werk €2000,- overgemaakt naar Artsen zonder grenzen.

Als laatste wil ik specifiek de jongerenreis Gambia 2015 benoemen. Deze club klopte al begin dit jaar bij ons voor financiële ondersteuning. Omdat wij het werk van Kontanoo een warm hart toedragen en het een mooi initiatief vinden hebben wij deze reis ondersteunt met €3000,-. Wij wensen deze groep bijzonder veel succes toe de komende periode in het organiseren van acties en verdere voorbereidingen van de reis. In een volgende samenspel kom ik hier nog verder op terug.

Dan rest mij u en jou fijne feestdagen toe te wensen en hopelijk kunnen wij in het nieuwe jaar weer op uw steun rekenen. En vergeet daarbij niet: mocht u interesse hebben om plaats te nemen in de ZWO commissie…. Dan horen wij dat graag!

 

Namens de ZWO commissie, Jim van den Hoorn