Van 21 t/m 29 september is het vredesweek. Een jaarlijkse week van bezinning en actie rondom het thema vrede georganiseerd door IKV Pax Christi. Dit jaar staat ze in het teken van vredesactivisme. Onder het motto 'Act for peace' vragen Minister, Staatssecretaris en Ambassades van Vrede aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar geven we bijzondere aandacht aan Syrië.

 

Samen naar school

De stad Aleppo was hét handelscentrum van Syrië. Het stond bekend om zijn mooie historische binnenstad en om de Aleppo zeep, een exportproduct dat ook nu nog te koop is. Nu is het een van de zwaarst getroffen steden in Syrië.

 

Veel mensen zijn de stad ontvlucht, maar met een oorspronkelijk inwonertal van bijna drie miljoen mensen, zijn heel veel Syriërs gebleven. Hun kinderen zijn zeer getraumatiseerd door de oorlog. De strijd is hier door verschillende militaire groepen gevoerd, waaronder ook de salafistische groepen zoals al-Nusra. In de ‘bevrijde’ gebieden van de stad werd gescheiden en religieus onderwijs ingevoerd door radicale groepen.

 

IKV Pax Christi steunt een aantal Syrische activisten die willen dat kinderen leren met elkaar om te gaan, ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond. Zij zijn een eigen school gestart voor ongeveer 350 kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar, van verschillende afkomst en religie. Hierdoor kunnen deze kinderen ondanks de oorlog toch naar school. Want juist nu is het belangrijk dat kinderen leren om met leeftijdsgenoten van andere geloofsgroepen om te gaan. Zo is er ook voor deze generatie Syrische kinderen hoop op een vreedzame toekomst. IKV Pax Christi steunt de vredesactivisten wereldwijd en uit Syrië die zich inzetten voor vrijheid, gelijke rechten en waardigheid. De betrokkenheid en solidariteit vanuit Nederland zijn voor hen een grote morele steun.

 

Samen staan we sterk voor vredeswerk. Brandt u ook symbolisch een kaarsje voor vredesactivisten wereldwijd en uit Syrië? Dat kan op:

http://www.inactievoorvrede.nl/

'Ja' zeggen – ook met geld

Op de vraag 'ben ik de hoeder van mijn broeder?' worden we uitgenodigd ja te zeggen.' (Uit: 'De hartslag van het leven: visienota Protestantse Kerk) 'Ja' zeggen kunnen we doen met ons gebed en ons meeleven, met onze inzet en met onze politieke keuze. En ook met ons geld. De collecte in de vredesweek op zondag 22 september is voor Act for Peace. De ZWO commissie wil deze collecte van harte bij u aanbevelen.

 

Bas Michielsen

Namens de ZWO commissie