Santosa/Golden Star

 

Ons jaarproject

Voor de opbrengst van de boeken/plantenmarkt, boeldag en kerstmarkt was de ZWO-commissie dit jaar aan de beurt om een project te kiezen. Dat was erg moeilijk en we hebben er dan ook ruim de tijd voor genomen om tot een weloverwogen keuze te komen.

We hebben gekozen voor het project waar Angreth Mulder en Gesina Bakker zich al een aantal jaren voor inzetten. Zij zijn na de tsunami in 2004 afgereisd naar Sri Lanka en zijn daar in contact gekomen met de Stichting Santosa. Onder hun eigen naam Golden Star werken zij aan een betere toekomst voor de allerarmsten in een gebied in Sri Lanka.

 

De stichting is werkzaam op een smalle kuststrook tussen Negombo en Colombo, in het dorpje Rajawatha, Pamunugama. De kuststrook ligt ingeklemd tussen de Indische oceaan en een grote lagune. Santosa zelf is direct gelegen aan de zee. Het is dan ook een streek waar de bewoners voornamelijk leven van kleinschalige visvangst. Zo'n 80 procent van de bevolking in het dorp leeft onder de armoedegrens. Het gemiddelde gezinsinkomen is nog geen 30 Euro per maand. Van de visserskinderen gaat zo'n 35 procent niet naar school en veel kinderen zijn ondervoed. De werkloosheid is hoog.

Santosa heeft zich het lot van deze vissers en hun gezinnen aangetrokken en is in 1994 begonnen met kleinschalige hulpverlening, meestal in de vorm van directe of indirecte hulp aan gezinnen die niet rond konden komen of waarvan de vader was overleden of verdronken.

Eén van de problemen in het gebied zijn de kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen hebben amper een toekomst en worden vaak weggestopt uit schaamte. Bij Santosa worden de kinderen opgevangen, krijgen zo mogelijk onderwijs en gaan naar een dagbesteding. Daar moeten ze met een busje naar toe, maar dat is best gevaarlijk, want dat busje hangt met touwtjes aan elkaar en daar gaan wij wat aan doen! Wij willen met u o.a. sparen voor een nieuwe bus, zodat deze kinderen veilig vervoerd kunnen worden.

Angreth en Gesina reizen 12 maart af naar Sri Lanka en zullen foto’s maken van één en ander zodat we met eigen ogen kunnen zien hoe het er in dit gebied aan toe gaat.

 

Wordt vervolgd!

9 maart – Voorjaarszendingscollecte

Tafeltje-dek-je redt levens, thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië.

Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het buitenland zijn gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd.

Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige op de hele dag) en sociaal contact.

 

Voor de collecte van 9 maart a.s. heeft Kerk in Actie het bovenstaande project voor u uitgelicht en bevelen wij natuurlijk van harte bij u aan.

 

Ook op 9 maart: tijdens de dienst krijgt u meer informatie over het 40-dagen-tijd project en als u nog geen paars boekje hebt meegenomen, kunt u die vinden in de hal van de kerk. Ook worden na de dienst de spaarpotten uitgedeeld.

 

Ik realiseer me dat alle projecten die nu lopen van de ZWO-commissie wat verwarring bij u kunnen veroorzaken! Daarom nog maar even op een rijtje:

  • 40-dagen-tijd project: van 5 maart tot 20 april (1e paasdag) opbrengst is voor Young Focus, voeding en onderwijs voor de kinderen op de Smokey Mountain in Manilla, de Filippijnen
  • Opbrengst boeken/plantenmarkt, boeldag en kerstmarkt: een nieuwe bus voor gehandicapte kinderen in Sri Lanka, een project van Angreth Mulder en Gesina Bakker

 

Namens de ZWO-commissie,

Marga Streefkerk