Zondag 5 november (Zendingszondag) zal in het teken staan van christenvervolging! Weet je dat er wel 215 miljoen Christenen wereldwijd worden vervolgd? Gelukkig hebben wij in Nederland wel ‘vrijheid van godsdienst’ en mogen we gewoon naar de kerk. Helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend en moeten veel christenen in het geheim bij elkaar komen. De jongeren in de Gereformeerde kerk komen dan wel als Jeugdkerk bijeen in de kelder van de kerk, maar er is gelukkig niets geheims aan. 

In de morgendienst van 5 november vieren de jongeren van de Jeugdkerk boven in de kerkzaal met alle andere kerkgangers hun dienst. Samen met de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) commissie is een gave dienst voorbereid! In de dienst zal een spreker van Open Doors voorgaan en spreken over hun bijzondere en vaak gevaarlijke werk voor vervolgde christenen. Daarnaast zal er een bijzondere gast uit Syrië aanwezig zijn. Het wordt een mooie en inspirerende dienst. Namens de jeugdkerk en ZWO-commissie hopen we jullie allemaal te ontmoeten! We starten op 10.00 uur.

Tot zondag 5 november!