Zondag 4 november aanstaande is het de landelijke zondag van de Zending. Deze dienst mag door de ZWO commissie worden ingevuld in samenwerking met ds. Boekema. Dit jaar hebben wij gekozen voor een Jeugdzendingsdienst; gemaakt voor jong, maar ook oud. Wat betekent Zending eigenlijk? Zending is het delen van het Woord. Maar hoe kunnen wij dat in ons dagelijks leven in de praktijk brengen? Daar proberen wij in deze dienst handen en voeten aan te geven. Tijdens deze dienst is er muzikale ondersteuning van de Jeugddienstband en ook de jongeren vanuit de Jeugdkerk zullen boven in de kerk zitten en hun medewerking op verschillende manieren verlenen. Vanaf 09:45 uur zal de band beginnen met muziek maken en ons allemaal, op een andere manier dan u gewend bent, welkom heten.

Er wordt op 4 november gecollecteerd voor een zendingsproject van Kerk in Actie in Brazilië. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. COMIN ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Zij verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders.

Tijdens de collecte wordt er extra aandacht gevraagd voor het werk van Amnesty International. Iedere 1e zondag van de maand liggen er in de hal van de kerk handtekeningenlijsten voor Amnesty klaar om ingevuld te worden. Amnesty voert wereldwijd actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Het logo, een brandende kaars omwikkeld met prikkeldraad, is geïnspireerd op het gezegde “het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken”. Dat betekent dat je beter zelf wat kunt doen om een situatie te veranderen, dan er alleen maar over te klagen. De kaars staat voor vrijheid en het prikkeldraad staat voor gevangenschap en onderdrukking. Op 4 november gaan daarom behalve collectezakken ook klemborden met handtekeningenlijsten voor Amnesty International door de banken. Wij vragen of u eventueel bereid bent om deze in te vullen en op deze manier het werk van Amnesty te ondersteunen.  

Na de dienst is er in de hal van de kerk nog gelegenheid om over de dienst na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij gemaakt door de leden van de Jeugdkerk. Kortom het belooft een hele interessante en afwisselende dienst te worden waar de leden van de ZWO commissie u van harte voor uitnodigen!

Graag tot dan namens Jim van den Hoorn, Rennie Nieuwenhuis, Diederik van Donk, Bas Michielsen en Hetty van den Hoorn.