Zoals u al uit eerdere publicaties weet is het Koff-orgel in de kerk toe aan een grondige renovatie. Als orgellisten omzeilen we iedere zondag de “touche rouge”. Het bespelen van deze toets zou vervelende gevolgen zou kunnen hebben voor mensen die het aandurven nog vlak onder het orgel te zitten.

Inmiddels zijn offertes aangevraagd bij 3 orgelbouwers om te bezien hoe we een nog groter verval kunnen voorkomen. Want dit gaat geld kosten uiteraard. Als orgellisten hebben we uiteraard aangeboden ook ons steentje bij te willen dragen in het vergaren van financiële middelen voor de renovatie.
De start is er overigens al! Een deel van het benodigde bedrag is al gereserveerd de afgelopen jaren door de kerkrentmeesters. Maar dat is lang niet genoeg. Ook de opbrengst van de boeldag vorig jaar levert een prachtige bijdrage. En inmiddels is vanaf kerst 2009 al menig heerlijk flesje “La touche rouge” wijn verkocht.

Het derde weekend van maart willen we een start maken met allerlei serieuze en ludieke muzikale activiteiten in 2010 en 2011 om geld in te zamelen ten behoeve van de renovatie. We beginnen op vrijdagavond 19 maart met een bijzondere muziekavond in de kerkzaal. Het koor van de Dom van Kalinigrad zal dan een bijzonder concert geven. Dit koor is al eerder in Putten geweest. Er wordt nog over gesproken. Voor meer informatie verwijzen we graag naar flyers die al langer in de hal van de kerk voor u klaar liggen. En we hopen natuurlijk dat u mee komt genieten!

Zondag 21 maart spelen alle orgellisten zowel in de ochtend- als de avonddienst (zangdienst) in de kerk. En, als het goed is, kijkt u dan live mee op sommige momenten tijdens de viering. Dan ziet u dat we de “touche rouge” omzeilen. Maar, u ziet ook dat we met ons voetenwerk heel behoedzaam zijn met het orgel om hangers te voorkomen. We zullen aan het einde van de dienst kort iets vertellen over de mankementen en er is dan een speciale collecte voor de orgelrenovatie!
En daarna kunt u ook zelf een kijkje nemen in de orgelkasten om met eigen ogen te zien wat er gebeuren moet. Dan ziet u ook bij het klavier een briefje dat inmiddels door collega Cor is opgehangen dat alleen zachtjes voetenwerk kan voorkomen dat we de ene hanger na de andere hanger weer los moeten maken tijdens bijvoorbeeld een lezing of de preek.
“Zachtjes gaan de orgelvoetjes……” dus. En we hopen dat met uw bijdragen we deze mankementen kunnen laten verhelpen. Zodat we weer volop en voluit kunnen spelen en de lofzang gaande houden!

Namens de orgellisten:
Wout van Veen