Op de woensdagen tussen aswoensdag en Palmpasen zullen er ook dit jaar weer vieringen worden gehouden voorbereid door leden van de gereformeerde -, katholieke – en  hervormde Andreaskerk (16, 23 en 30 maart, 6 en 13 april). Even midden in de week stilstaan op de weg die wij afleggen naar Pasen toe om bezig te zijn met een keerpunt in onze geschiedenis, ons te bezinnen op het lijden en ons voor te bereiden op de vreugde en hoop die wij hebben in de opstanding van Jezus.

De mensen die de avonden voorbereiden nemen het ‘paarse boekje’ als leidraad en volgen de thema’s die worden aangereikt. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de vieringen.  Deze avonden vinden plaats in de katholieke kerk aan de Brinkstraat en duren ongeveer een half uur.

Aanvang 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroepen

Mery Binnerts, Stella Casander, Riet Fabriek, Luda Klomp