OPEN DEUR tijdens de WOENSDAGAVONDVIERINGEN IN DE ADVENT

De katholieke, de gereformeerde en de hervormde Andreaskerk nodigen u allen hartelijk uit voor de adventvieringen op woensdagavond om 19.00 uur.

Deze vieringen zijn voorbereid door leden van de drie genoemde kerken en vinden plaats in de katholieke kerk aan de Brinkstraat.

Het thema dit jaar is: OPEN DEUR.  Er is een open deur in de stal, de open deur van ons hart en de open deur naar de toekomst. Elke week zullen we een andere deur open doen en ons zo met elkaar voorbereiden op de spirituele kant van het kerstfeest. De eerstvolgende avond is woensdag 7 december en de derde en laatste op woensdag 14 december.

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen op deze inspirerende avonden.

Mery Binnerts, Riet Fabriek, Luda Klomp en Stella Casander

Hospice Nijkerk

De collecte die gehouden zal worden tijdens de adventvieringen op woensdagavond voor ‘Hospice Nijkerk en omstreken’ wordt van harte bij u aanbevolen.

Hospice Nijkerk is een regionaal hospice. Er wordt jaarlijks een aanzienlijk aantal gasten uit Putten opgenomen, ook veel vrijwilligers komen er vandaan.

Mensen die in hun laatste levensfase gekomen zijn en niet meer de zorg thuis kunnen ontvangen die ze op dat moment nodig hebben, kunnen de keuze maken om opgenomen te worden in het hospice. Ze zijn daar welkom als gast en mogen hun geliefden, wanneer ze dat wensen, zoveel mogelijk om hen heen hebben. Er is zelfs een logeerkamer voor een naaste, die zo nodig in de buurt van de zieke wil blijven.

Er is dag en nacht professionele hulp en zorg in het hospice aanwezig.

Hospice Nijkerk heeft in de afgelopen periode niet alle aanvragen kunnen honoreren door een gebrek aan capaciteit. Dit heeft geleid tot verbouwplannen. Voor die verbouw is geld nodig. Uw bijdrage in de vorm van deelname aan de collecte of het aanmelden als donateur heeft het hospice nodig. Mede door steun middels collecten van kerken kan het hospice uitbreiden en aan alle aanvragen voldoen.  

Door de vele vrijwilligers, die er voor de gasten zijn, kan het werk in het hospice, naast uw financiële steun, voortgang hebben in de toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank ook voor úw steun.

Namens het bestuur en de medewerkers van Hospice Nijkerk e.o.