Leden van de Gereformeerde -, Katholieke – en Andreaskerk hebben ook dit jaar vieringen georganiseerd in de 40dagentijd. Zoals elk jaar worden deze op woensdagavond gehouden in de Katholieke kerk aan de Brinkstraat. De vieringen beginnen om 19.00 uur en duren een half uur. Op de volgende avonden staan de deuren van de kerk open: 8, 15, 22 en 29 maart, 5 april.

We komen midden in de week bij elkaar om samen stil te staan en na te denken over de weg die Jezus ging. De voorbereidingsgroepen gebruiken het paarse boekje als leidraad. Dit boekje, overigens ook gemaakt door leden van de drie kerken, wil een handreiking zijn in deze tijd.

Als collectedoel hebben we deze keer gekozen voor voedselhulp aan kinderen in Kenia. De stichting Mago heeft meerdere projecten, waaronder een technische school en een medische post.

Kinderen hebben de toekomst, maar als er maar één maaltijd in de twee dagen is, dan is het moeilijk om je gedachten bij het schoolwerk te hebben en vallen kinderen soms flauw van de honger. In Mago en omgeving krijgen kinderen tussen de middag op verschillende scholen een maaltijd aangeboden. Meer hierover kunt u horen in de eerste woensdagavondviering op 8 maart.

Namens de voorbereidingsgroepen, Luda Klomp