Het duurt nog enige tijd, maar net als in voorgaande jaren zullen er tijdens de Advent periode op de woensdagavond korte vieringen worden gehouden. Wij komen bij elkaar in de katholieke kerk aan de Brinkstraat op 3, 10 en 17 december. Aanvang 19.00 uur.

Deze vieringen worden voorbereid door leden van de gereformeerde kerk, katholieke kerk en hervormde Andreaskerk.

‘Wat gaat er komen?’ is het thema van deze avonden en we willen hierover nadenken aan de hand van Jesaja 9. In de eerste viering zal ‘Licht’ centraal staan, vervolgens ‘Bevrijding’ en de laatste avond ‘Jezus’. Wij nodigen u en jou van harte uit om met ons mee uit te kijken naar wat komen gaat.

De collecte tijdens deze drie vieringen is voor ‘De Villa’, centrum voor ondersteuning van ongeneeslijk zieken. Hierover kunt u meer lezen in het artikel onder dit stukje.

 

Namens de voorbereidingsgroepen,

Mery Falger, Luda Klomp, Theo Panhuis

 

Centrum voor Ondersteuning van Ongeneeslijk Zieken (COOZ) ‘de Villa’

Stationsstraat 124 Ermelo Tel.: 06-40384656 Website: www.coozdevilla.nl  

 

‘De Villa’ is een kenniscentrum en steunpunt voor mensen die een onge­neeslijke ziekte hebben, en ook voor (hun) mantelzorgers, en deze voor­ziening valt onder de Stichting Pallia­tieve Zorg Veluwe.

Mensen kunnen soms jaren on­geneeslijk ziek zijn voordat ze zo ziek zijn dat ze lichamelijke zorg nodig heb­ben. Als je het gevoel hebt dat je an­deren steeds tot last bent, wat is dan de zin nog van het leven? In ‘De Villa’ kunnen wij mensen daarbij begelei­den, en ze leren omgaan met een an­der toekomstbeeld. En niet alleen de ongeneeslijk zieken hebben aandacht nodig, het gaat ook juist om de man­telzorgers. Met goede ondersteuning kunnen zij de intensieve zorg langer volhouden. Zo wordt bijvoorbeeld kanker een chronische ziekte. Eén op de drie mensen krijgt kanker, dus we krijgen daar ook allemaal wel mee te maken. Maar ‘De Villa’ is er ook voor mensen met andere ongeneeslij­ke ziekten, zoals hartfalen, COPD en neurologische ziekten. Een ongeneeslijke ziekte heb je niet alleen, ook de omgeving krijgt te ma­ken met deze ziekte. Mensen kunnen gebruik maken van een keten van pal­liatieve zorg, zoals ziekenhuis, thuis­zorg, vrijwilligersorganisaties en hos­pice voorzieningen. ‘De Villa’ is nu de ontbrekende schakel in die keten. Men wil hier zorgen voor de juiste in­formatie op het juiste moment bij de juiste persoon

Medewerkers van ‘De Villa’ kunnen (dag)ondersteuning bieden in praktische zaken rond zorg­vraagstukken, mogelijkheden tot ont­spanning en in zaken van meer psycho­sociale aard. Men kan met alle zorgen en vragen terecht bij ‘De Villa’. Deze ondersteuning is er niet alleen voor de ongeneeslijk zieken, maar juist ook voor mantelzorgers in de regio Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde.

 

Kosten:Deze vorm van zorgondersteuning wordt door de overheid (nog) niet gefinancierd. Dagondersteuning voor ongeneeslijk zieken kan een schakel zijn tussen ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging en palliatieve voorzieningen. Het is onze bedoeling aanvullend te zijn aan elkaar. Daarnaast stimuleert de overheid ons om zorg zoveel mogelijk ‘dicht bij huis’ te organiseren. Deze vorm van zorgondersteuning is zorg dichtbij huis. Op deze wijze vallen ongeneeslijk zieken en hun mantelzorgers niet meer tussen wal en schip.

Dus alle ondersteuning is van harte welkom!