Uitnodiging voor alle gemeenteleden.

Op donderdag 26 april presenteert het College van Kerkrentmeesters de financiële resultaten over het jaar 2011. Voor mensen met aanleg voor boekhouden is dit heel interessant. Maar, hoe belangrijk de cijfers ook zijn, kerk zijn is meer dan alleen maar geldzaken.

Daarom heeft het College van Diakenen samen met de werkgroep ZWO het initiatief genomen van deze avond een informatieve ontmoetingsavond te maken. Een avond waar volop gelegenheid is elkaar te ontmoeten, de financiële zorgen te delen, maar ook geïnformeerd te worden over een aantal concrete zaken waar de diaconie en de ZWO mee bezig zijn.

Hoe ziet de avond er uit?

Om 18.00 uur is er een gezamenlijk maaltijd. Alle gemeenteleden zijn hiervoor uitgenodigd.

Om 19.30 uur krijgt het College van Kerkrentmeesters de gelegenheid de resultaten over 2011 te presenteren.

Na de koffie volgt er op vier plaatsen een korte presentatie van twee diaconale en twee ZWO projecten:

Mayella Geskus vertelt iets over de recente renovatie van de aangepaste caravan, Cornelis Klomp komt het werk van de voedselbank toelichten, Jim en Iris van de Hoorn vertellen over het jongste gemeenteproject in Kenia, en tot slot krijgen we informatie over Kantaanoo, het project waarvoor op de nevendienst in het volgend seizoen wordt gecollecteerd. Er worden vier rondes gehouden, zodat u overal terecht kunt.

Praktische informatie:

Als u wilt deelnemen aan de maaltijd: Uiterlijk 21 april opgeven bij:

Ton Enserink:      e-mail: tonenserink@web.nl            tel: 354105

Jan Veeningen:    e-mail: j.veeningen@solcon.nl        tel: 356612

We vragen een bijdrage in de kosten van 10 euro per persoon, te voldoen aan het begin van de maaltijd.

U kunt ook tegen half acht aanschuiven. Na een kopje koffie volgt u dan de rest van het programma.

 

We hopen dat dit een aantrekkelijk opzet is, en dat we veel gemeenteleden mogen begroeten.

Het College van Diakenen en de ZWO