Bijbelse verhalen ritselen.

Dat komt omdat er mensen in wonen,

Mensen die geraakt zijn,

Mensen met een verhaal.

De kunst is om dat zichtbaar te maken.

Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen

 

Inspireert religie je? Kunnen bijbelverhalen je verwonderen? Houd je je graag bezig met zingevingsvraagstukken? Denk je graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Ben je nieuwsgierig naar wat jouzelf en anderen beweegt? Wil je werk maken van je inspiratie?

Dat kan in onze opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim met studielocaties in Zwolle en Utrecht, in voltijd of in deeltijd, op Bachelor- of Masterniveau, voor jong en ouder…

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke groei, een opleiding die handvatten geeft om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen.

Met beroepsperspectieven als: Kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, pastoraal werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, het Leger des Heils en de Molukse kerken

Meer weten?

Voor meer informatie, zie onze website www.windesheim.nl/  of neem contact op,

tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl. Je kunt ons ook volgen en vragen stellen op Twitter @TheologieCHW, of online proefstuderen: http://windesheim.onlineproefstuderen.nl

Ook bent u van harte welkom op een voorlichtingsbijeenkomst op een van onze goed bereikbare leslocaties:

Voor de deeltijdopleiding:

In Utrecht op zaterdag 14 april en 16 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur, met proefcolleges.

In Zwolle op vrijdag 8 juni en 24 augustus 2012 tussen 19.00 en 21.00 uur, vrije inloop.

Voor de voltijdopleiding:

In Zwolle op vrijdag 20 april 2012 tussen 13.00 en 17.00 uur, vrije inloop.