Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Websites voor en over geloven

Amarant reizen

We zijn een christelijke organisatie in hart en nieren. Samen geloven, ook tijdens je vakantie, dat is de kracht van Amarant Reizen. Onze reizen zijn avontuurlijk, flexibel en vooral onvergetelijk! Daarbij willen we de natuur behandelen met groot respect, op een manier die zich duidelijk onderscheid van wat doorsnee wordt aangeboden. 

Beter uit reizen

Een christelijke reisorganisatie waar u met geestverwanten op vakantie kunt.

Christelijke Homo

De website van de vereninging voor christelijke Homo's en Lesbiennes.

Christelijke Vakantieparken

Nederland telt heel veel verschillende vakantieparken, van groot en bruisend tot kleinschalig en heerlijk rustig. Voor elke vakantiewens is er een bungalowpark. Zo ook voor christelijke gezinnen, die graag vakantievieren met gelijkgestemden.

Het aanbod aan Christelijke vakantieparken is niet heel ruim, maar in Nederland zijn er toch een 4 tal vakantieparken waar op zondagochtend een kerkdienst plaatsvindt en/of waar de zondagsrust gehandhaafd wordt.

Christelijke zorgverzekering

Site van het Zorgverzekering Informatie Centrum met een pagina over Christelijke Zorgverzekeringen in Nederland

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken

Website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004.

Ichthus Studentenvereniging

'Ga je studeren en wil je deze tijd nog onvergetelijker maken? Kom een kijkje nemen bij Ichthus. Ichthus is een studentenvereniging en zit in zeventien steden, dus waarschijnlijk ook één in jouw toekomende studentenstad. Bij Ichthus vind je verdieping in geloof, ontmoet je nieuwe mensen en heb je veel gezelligheid. Kijk op ichthus.nl voor meer informatie over de vereniging in jouw stad en beleef Ichthus!'

Interkerk

Stichting Interkerk is een internetprovider op christelijke grondslag. Tevens heeft de website website veel informatie, gedichten, illustraties en meer.

Jeugdwerkidee

Jeugdwerkbureau Lava start een nieuw initiatief op internet: www.jeugdwerkidee.nl. Met deze site speelt Jeugdwerkbureau Lava in op de groeiende behoefte om snel en direct informatie via het internet beschikbaar te hebben. Kerkelijke jongerenwerkers, maar ook onderwijzend personeel, boren op www.jeugdwerkidee.nl een schat aan kant-en-klare ideeën (werkvormen en programma's) aan voor gebruik in jeugdgroepen. Zondagavond - De jongeren zijn net enthousiast vertrokken na een mooie gespreksavond over 'Steek je handen uit de mouwen'. Over twee weken heb je weer een bijeenkomst. Dit keer op zondagmiddag want de jongeren willen graag een groot bosspel doen. Je kunt best zelf wat bedenken, maar je wilt ook wel wat ideeën opdoen. 'Ik kan natuurlijk wel even naar de bieb'; denk je, 'of eens zoeken op
De ideeën zijn onderverdeeld voor kinderen, tieners en jongeren. Vervolgens kunj e zoeken binnen negen Activiteiten en vier Rubrieken. Ook zoeken via trefwoorden is mogelijk. Zo vindt de bezoeker van de site in een handomdraai het Juiste programma voor zijn of haar groep. De ideeën worden op de site kort beschreven en voorzien van een pdf-bestand dat gratis te downloaden is. In het bestand wordt het betreffende programma-idee uitgebreid beschreven, zodat je direct aan de slag kunt. Woensdagmiddag - Vandaag is het vakantie dus is er geen kinderclub deze week. De meeste kinderen zijn er toch niet. Eindelijk heb je eens de tijd om programma's voor de komende weken te maken. Eén van de vaste onderdelen van je clubwerk is hand&arbeid. Je krabt je eens achter je oor: 'Waar vind ik nu vijf of zes leuke en makkelijk uit te voeren knutselideeën.....?'
Er zijn intussen ruim 800 ideeën op de site te vinden. Dat aantal groeit de komende tijd explosief omdat er naast het materiaal van Jeugdwerkbureau Lava ook materiaal van Team Jeugdwerk PKN en YMCA aan de site wordt toegevoegd. Ook bezoekers hebben de mogelijkheid om ideeën in te sturen die na screening door Lava aan de site worden toegevoegd.
* Activiteiten zijn verdeeld in Foto & Video, Hand & Arbeid, Literatuur & Poëzie, Sport & Spel, Theater & Dans, Zang & Muziek, Symbolen & Rituelen, Gesprek & Discussie, Liturgie & Gebed. Rubrieken in Leren, Vieren, Dienen en Spelen.

Jeugdwerkidee is tot stand gekomen met subsidie van de Provincie Gelderland.

Jongeren Bijbel

Ben jij toe aan een bijbel die jij begrijpt? Dan is de Jongerenbijbel helemaal geschikt voor jou. Op de EO-Jongerendag 2006 is de hele Jongerenbijbel klaar! Surf naar de jongerenbijbel voor een...

JOP

JOP is de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk Balans

Onder de naam 'Kerkbalans' doen sinds 1973 zeven Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financi?le bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de: Rooms-Katholieke Kerk in Nederland; Nederlandse Hervormde Kerk; Gereformeerde Kerken in Nederland; Oud-Katholieke Kerk van Nederland; Algemene Doopsgezinde Soci?teit; Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden; Remonstrantse Broederschap De Actie Kerkbalans is met een jaarlijkse opbrengst van circa ? 280 miljoen (2003) en meer dan 540.000 vrijwilligers de grootste financi?le inzamelingsactie van Nederland.

Kerk in actie

Kerkinactie steunt over de hele wereld het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. We noemen dat missionair en diaconaal werk. Wij doen dit werk vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, mede namens een tiental kleinere kerken en oecumenische organisaties. Kerkinactie werkt in het buitenland, maar ook in Nederland. Wat dat betreft is Kerkinactie een unieke organisatie in de wereld van hulporganisaties. Bijna alle andere organisaties kiezen voor projectsteun in Nederland of in ontwikkelingslanden. Dat het bij Kerkinactie bij elkaar hoort, is terug te zien in ons logo: www.kerkinactie.nl. WWW staat daarbij voor het werk in de wereld, NL staat voor Nederland.

Livingstone

Werkvakanties en uitwisselingsprojecten.

Nederlands Bijbel Genootschap

De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.

Oikocredit

Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun financi?le reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.

Oneway.nl

Site met christelijke nieuwsitems, producten, forums en chatboxen.

Online bijbel

Een online bijbel in verschillende talen en verschillende uitgaven.

Protestantse Kerk Nederland

De website van de PKN.

Red een Kind

Stichting Red een Kind is een christelijke organisatie, die vanuit de bijbelse visie, kinderen wil helpen die weinig kans hebben op een menswaardig bestaan.

Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

De SGJ (Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn) is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Wij willen graag professionele hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het christelijke geloof is een belangrijk uitgangspunt bij de hulp die geboden wordt. De SGJ wil jongeren een leefklimaat bieden waarin naast geborgenheid, veiligheid en structuur, christelijke normen en waarden tot uitdrukking komen.

Vakantie voor echtparen met een thuiswonende dementerende partner.

Het VakantieBureau van de Interkerkelijke Stichting Diakonaal Vakantiewerk (ISDV) organiseert vakantieweken voor echtparen met een dementerende partner. Tijdens een vakantieweek kunnen mensen de zorg voor de partner overlaten aan deskundige vrijwilligers.

WaaromJezus

Online cursus over het christelijk geloof. Vraag, chat en ontdek het zelf. Gratis en vrijblijvend.

Web site over christelijke literatuur

De web site besteed aandacht aan boeken met een christelijke karakter. Dit wordt gedaan doormiddel van recenties en artikelen.

World Servants

World Servants is een christelijke organisatie die huizen, scholen en klinieken bouwt met hulp van teams van jongeren en volwassenen uit Nederland. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te werven voor de World Servants projecten. Het motto van World Servants is ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. Met World Servants op pad gaan is meer dan ontwikkelingshulp; je stapt in een andere wereld die een blijvende indruk bij je zal achterlaten.

Youth for Christ

YfC is een professionele jongerenorganisatie voor jongeren van 10-23 jaar. Gedreven door de liefde van God willen we jongeren helpen om op een goede manier om te gaan met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.
YfC wil jongeren een veilige plaats bieden, waar ze hun (creatieve) talenten kunnen ontplooien en de ruimte krijgen om te zoeken naar de zin van het leven. YfC-Nederland werkt hieraan met een enthousiaste staf van ongeveer 105 medewerkers en zo'n 4000 vrijwilligers.
Theater op school, jongerencentra en activiteiten op straat en tiener- en jongerenprogramma's in de kerk. Dat is in het kort wat we doen. Hoe we dat doen en hoe u daarbij kunt helpen is te lezen op deze site.

Zingen in de kerk

Zingenindekerk.nl is een nieuw initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie, en biedt u concerten en evenementen aan van christelijke artiesten en muzikanten. Door middel van zang en muziek kunt u met gelijkgestemden samenkomen om uw geloof gezamenlijk te belijden.