Toneel

In de middeleeuwen verplaatste het toneelspel zich van het kerkplein naar de kerk zelf. Priesters ontdekten dat met toneelspel de goede boodschap voor de leek duidelijk gemaakt kon worden. Uiteraard veranderde het een en ander: eerst vond het spel op een wagen plaats, nu in de kerk. Op het plein waren de spelers leken, in de kerk werden dat priesters en de inhoud van de stukken kregen een Bijbels karakter.

Wedstrijd

De priesters hadden lol in het toneelspelen. Velen wilden meespelen en het was dringen geblazen bij de rolverdeling. Sommige stukken waren erg populair. Zo werd De bruiloft te Kana vaak opgevoerd en het spel leek net echt. Het belangrijkste stuk speelde op de paasmorgen, waarin Petrus als eerste discipel bij het geopende graf aankwam.

De rol van Petrus was populair en het gebeurde wel dat in de week voorafgaand aan Pasen hardloopwedstrijden werden georganiseerd om te bepalen wie voor Petrus mocht spelen.

Op deze manier werd het middel belangrijker dan het doel en tenslotte verbood de paus dergelijke uitspattingen en riep op tot een sober spel na een sobere selectie.

Zomertijd

Het is regel dat in de nacht van de laatste zaterdag van maart de zomertijd ingaat. En u weet: voorjaar = vooruit. We mogen dus middenin de nacht de klok een uur vooruitzetten en we raken tijdelijk een uur kwijt. Dat maakt de nacht naar 31 maart kort.

Pasen

En op 31 maart vieren we Pasen. De avond daarvoor houden we een paaswake. Doorgaans volgen we als Gereformeerde kerk de overgang naar de zomertijd door de erediensten om 9.30 uur te laten beginnen. Dat vonden we deze keer niet opportuun en we doen dat nu een week later.

We beginnen op 31 maart dus om 10.00 uur en op 7 april om 9.30 uur.

 

Uw scriba, Jaap Plomp