Dit was het thema van de kerstviering voor en door senioren op donderdag 20 december jl.

’t Voorhuys was sfeervol aangekleed. Kerststukjes op de tafels en overal lichtjes.

In het woord van welkom werd even stil gestaan bij hen die niet meer kunnen komen en zij die er niet meer zijn.

De schriftlezingen werden afgewisseld  met korte overdenkingen of een gedicht. De lezing uit Lucas 2 vers 1 t/m 20 werd uit het hoofd geciteerd en ds. Gugler hield de meditatie. En natuurlijk zongen we mooie kerstliederen en is er afgesloten met het gebed om vrede van H. Franciscus.

Na de pauze met koffie, thee en lekkere koek was het tijd om naar de kerkzaal te gaan, waar de kinderen van de kinderkerk al vol spanning klaarstonden om voor ons de musical ‘Profetenkwartet’ op te voeren. Ondertussen werd de zaal in ’t Voorhuys in gereedheid gebracht voor de broodmaaltijd. Na de vrolijke musical lieten we ons het goed smaken en genoten van elkaars gezelschap. Samen zongen we als afsluiting het “Ere zij God”.

Het activiteitenteam voor senioren van de AK en GK.