De winter staat weer voor de deur en voor de mensen in Wit-Rusland betekent dat vaak een strenge winter met veel sneeuw en een temperatuur die kan dalen tot 30 graden onder nul, met alle ongemakken van dien.

De situatie in Wit-Rusland wordt steeds slechter,  grote groepen burgers in Wit- Rusland leven onder het bestaansminimum. Velen vragen zich af hoe zij de winter moeten doorkomen. Vooral de gezinnen  met een gehandicapt kind hebben het ontzettend moeilijk; de moeder kan vaak niet werken doordat zij bij haar kind thuis moet zijn en als je van één  inkomen of uitkering  moet leven begrijpt een ieder hoe nijpend de situatie dan kan zijn.

We hebben in oktober veel van deze gezinnen in de regio Vergnedvinsk bezocht en hebben op dat moment geprobeerd te helpen waar mogelijk. In die week ervaar je zoveel dankbaarheid van de mensen. Ze zijn zo ontzettend blij als je bij hen op bezoek komt; dat er iemand is die naar hen omziet. “Soms weet je niet hoe je rond moet komen en wordt je ineens blij verrast met een voedselpakket” zei één van de moeders.

 

Juist daarom willen wij deze gezinnen helpen met een voedselpakket, we hebben gezien dat ze hard nodig zijn. De prijs van deze pakketten, die in Wit Rusland zelf worden gemaakt is € 25,00. 

U kunt dit bedrag overmaken op rekening:
NL 94 Rabo 037.62.90.366
t.n.v. SRK werkgroep Putten
o.v.v. voedselpakket

Hartelijk dank  Gijsbertha van Steendelaar ,   Stichting Rusland Kinderhulp Putten