Om de twee weken komen tien jongeren van 14 en 15 jaar bij ons thuis voor een uurtje Chatpoint. Dit seizoen volgen we de methode van de PKN genaamd ‘Motieven’. We hebben daarbij het thema ‘God’ behandeld. In de points hebben we diverse subthema’s behandeld. Dit waren: ‘Beelden van God’, ‘God ontmoeten’, ‘Praten met God’ en ‘God en Allah’. Afgelopen zondag hebben we het thema afgesloten met een wel heel bijzondere avond. Dit zowel voor de jongeren als voor ons.  Graag willen wij voor Samenspel verslag doen van deze mooie avond.

Het laatste subthema heette ‘God en Allah’ en centraal bij dit thema staat de omgang met andere geloofstradities. Daarbij is het doel  om de jongeren te laten ontdekken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de eigen Christelijke traditie en ze zelf te laten aangeven wat zij uit hun geloof van waarde vinden. Waar we tot dan toe vooral de verschillende aspecten van het geloven in God hebben besproken, was het nu tijd om met andere godsdiensten in ‘gesprek’ te gaan. De jongeren komen in onze moderne maatschappij vrijwel dagelijks met andere godsdiensten in aanraking en het is goed dat ze dit ervaren en er zelf over nadenken.

Drie weken geleden hadden we op een speelse manier stilgestaan bij de eigen maar ook de andere godsdiensten. Dit deden we onder andere door met op een dartbord kaartjes te hangen waar allerlei woorden op stonden geschreven. Als een jongere een dartpijltje in een kaartje gooide, mocht dit kaartje worden gepakt en de tekst worden voorgelezen. Allerlei feesten als Pasen, Suikerfeest en Kerst, maar ook zaken als Bijbel en Koran en personen als Jezus en Allah stonden op de kaartjes vermeld. De jongeren mochten vertellen waar zij aan moesten denken als ze de woorden oplazen. Aansluitend hebben we stilgestaan bij de Vijf Zuilen in de Islam. We hebben ook de jongeren vergelijking laten maken tussen het Onze Vader en twee Islamitische gebeden. Daar moesten zowel de verschillen als de overeenkomsten worden aangegeven. Tot zover waren we vooral met theorie bezig geweest.

Afgelopen zondag hebben we andere gelovigen ontmoet. Hiervoor hadden we twee Marokkaanse moslimmeisjes, Hajar van 17 jaar en Jihane van 16 jaar uit Nijkerk uitgenodigd (van de school van onze kinderen). Op deze manier konden we uit eerste hand horen hoe moslims hun geloof ervaren. De twee meiden hadden Marokkaanse hapjes meegenomen en als snel maakten ze in onze keuken verse groene thee met munt. De jongeren hadden een aantal vragen bedacht en na een korte kennismakingsronde werden die vragen gesteld. De moslima’s gingen open in op vragen zoals “waarom lopen de pelgrims om de zwarte steen in Mekka?”, maar ook “waarom draag je een hoofddoekje?”  werd beantwoord. Jihane vertelde dat ze sinds vier maanden een hoofddoek is gaan dragen. Dit tot grote verbazing en respect van haar moeder, die geen hoofddoek draagt. Ook werd in gegaan op beide bidtradities en geloofsopvoeding. De twee meisjes wilden ook van ons het een en ander weten, zoals hoe Christenen de Drie-eenheid zien. Ook de minder leuke onderwerpen kwamen aan bod, zoals discriminatie omdat ze een hoofddoek dragen, terrorisme (klein groepje en heeft niets met de echte Islam te maken) en uithuwelijken (“is cultureel ingegeven en niet door de Koran”).  We waren zo in gesprek, dat we de tijd vergaten. Veel later dan normaal sloten we de avond af en gingen de jongeren weer naar huis.

Wij kijken terug op een bijzondere avond. Naast het leren van elkaars godsdienst hebben we in het klein in de praktijk gezien hoe vooroordelen verdwijnen door met elkaar in gesprek te gaan. De avond heeft ons zelfs meer overeenkomsten tussen beide godsdiensten laten zien, dan verschillen. Dit alles in een eerlijke en open sfeer. Het was daarbij van beide geloofsgroepen niet de intentie om elkaar te winnen voor het andere geloof, maar wel om meer begrip voor elkaar te krijgen. Naar onze mening zijn alle jongeren die avond in onze huiskamer daar goed in geslaagd. Via deze weg willen we ze nogmaals bedanken voor de heerlijke avond!

Groet, Ellen en Bram Remmelzwaal