Zaterdag 25 februari hebben 12 personen meegedaan aan de excursie vanuit Groene Kerk “Natuur&Schepping” naar het varkensbedrijf van fam. Vd Kamp “De Rozendaal”. We gingen met elkaar in gesprek over natuurinclusieve landbouw en om kennis te nemen van het concept Wroetvarkens, als diervriendelijker alternatief. Na een inleiding over Natuur&Schepping en het concept Wroetvarkens hebben wij de stallen mogen bezoeken. Ook na afloop was er alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te komen. Daar werd goed en openhartig gebruik van gemaakt.

Wij zien terug op een goede en gezellige eerste excursie, met het vertrouwen op een goed vervolg waarvoor wij alvast een ieder van harte uitnodigen: Zaterdag 6 mei 14.00 uur, excursie biologisch melkveebedrijf “Klein Olden-Aller” van de fam. Vd Beek. Opgave kan via groenekerk@gkputten.nl

Mariette van Amstel en Jac. Meter

Loading