Onze gemeente heeft twee predikanten en iedere predikant heeft zijn eigen wijk. De verdeling van deze wijken is geografisch. De ‘grens’ tussen de beide wijken is globaal gezien de Voorthuizerstraat en de Harderwijkerstraat.  Het gebied ten westen van deze straten is de wijk van ds. D. Boekema en ten oosten van deze straten is de wijk van ds. Bos. Ook al klopt deze verdeling niet helemaal, want wijk 7 (alle straten tussen de driehoek van de Brinkstraat, Harderwijkerstraat en de Oude rijksweg) horen ook bij de wijk van ds. Boekema. Echter in het oosten van ons dorp worden veel nieuwe woningen gebouwd ( de wijk Bijsteren) en er verhuizen veel mensen naar de nieuwe wijk. Daardoor is de verdeling van het aantal adressen van beide wijken in de loop van de laatste jaren langzaam maar zeker steeds schever gegroeid. De wijk van ds. R. Bos heeft veel meer adressen gekregen.  Om het aantal adressen weer in evenwicht te brengen is besloten om wijk 16 met ingang van 1 januari 2012 onder ds. D. Boekema te laten vallen.  Wijk 16 zijn o.a. straten zoals de Groeneveltstraat, Hoge Engweg, (Oost, West, Midden)  Vervoornstraat, Van Pallandstraat,  een deel van de Kerkstraat en de Voorthuizerstraat.  Voor sommige mensen zal het misschien even wennen zijn dat ze een ‘nieuwe’ predikant krijgen. Het kan zijn dat sommige mensen door verschillende omstandigheden een bijzondere pastorale band hebben met ds. R. Bos. Mocht u bezwaren of problemen hebben met deze overgang, dan kunt u contact opnemen met de predikanten en is het mogelijk om uitzonderingen te maken en dat u pastoraal onder dezelfde predikant blijft. Horen wij niets van u, dan zult met ingang van 1 januari 2012 vallen onder de pastorale verantwoordelijkheid van ds. D. Boekema. Wij hopen u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u echter nog vragen of opmerkingen, neemt u gerust contact op met (één van) de predikanten.