Veertigdagentijd.

Op zondag 4 maart gaat de veertigdagentijd van start. In de Rooms-Katholieke Kerk staat deze periode bekend als een tijd om te vasten. Ook in de Protestantse Kerk komt het vasten steeds meer voor.  

Vasten kan op veel manieren. Als je vast, kies je er bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd niet of minder te eten of te drinken, omdat dit goed voor je is. Je wilt je lichaam reinigen, gewicht verliezen of uitvinden of je zonder genotsmiddelen kunt als koffie, wijn of sigaretten. Ook kun je kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel, minder vlees of meer voedsel uit eigen omgeving.

Met het vasten sta je meer stil bij de wereld waarin je leeft. Het vasten zorgt voor rust en bezinning in een hectische wereld. Vasten zet ons stil bij de vraag wat echt belangrijk is voor onszelf, voor onze medemens dichtbij en veraf.

We geloven dat wanneer je met anderen deelt, je zelf ook meer mens wordt.

Op zondag 4 maart zal er tijdens de dienst aandacht worden geschonken aan het doel waar we dit jaar voor gaan sparen. De Andreaskerk, de Rooms-Katholieke Parochie en de Gereformeerde Kerk ondersteunen samen dit doel. Hieronder kunt u alvast lezen wat de bedoeling van het project is.

 

Stichting Akwaaba.

Stichting Akwaaba steunt al vele jaren een straatkinderen project in het noorden van Kenia. Hier ligt de plaats Lodwar in het Turkana gebied; dit is zo groot als Nederland en België samen. Het is een streek waar van oudsher nomaden leven. Met hun vee trekken ze rond door het hele gebied op zoek naar plekken waar voedsel is voor de dieren.

Lodwar is met zijn 30.000 inwoners de grootste plaats. Er is een ziekenhuisje met verpleegkundige, ook zijn er enkele winkeltjes, een markt voor allerlei handeltjes. Toeristen zijn er niet.

Wel is er op 80 km afstand een groot vluchtelingenkamp voor vluchtelingen uit Somalië, Ethiopië en Soedan. Over de weg gaan de hulpgoederen naar deze mensen. Dagelijks worden ze bevoorraad; er is een groot ziekenhuis en natuurlijk is er stromend water. Door dit zware transsport is de weg stuk gereden en is Lodwar voor de gewone man nauwelijks over de weg te bereiken. Waterputten drogen op en de nomaden worden extra de dupe.

 Voorheen waren de leefomstandigheden in Lodwar al zeer moeilijk, maar door het bovenstaande en de aanhoudende droogte werd het voor de gezinnen steeds moeilijker zichzelf te redden. Als eersten werden de kinderen hiervan het slachtoffer. Voor hen werd de straat een plek om voor jezelf te zorgen, te overleven.

Sinds 1991 heeft de stichting Akwaaba zich het lot aangetrokken van deze straatkinderen. Ze krijgen van de stichting een thuis, een veilige omgeving met schone kleren, met voeding en met onderwijs.

Op dit moment telt het project ruim 350 jongens en meisjes.

Met behulp van de spaaractie is het bedoeling dat we de stichting Akwaaba gaan ondersteunen. Ook zoeken we nog een aantal scholen die actie willen voeren in deze vastentijd,  bijvoorbeeld door middel van spaardoosjes. Inmiddels hebben de Gabriëlschool in Putten en de St. Jozefschool in Achterveld zich hiervoor aangemeld. De stichting Akwaaba weet zich inmiddels ook gesteund door de bekende organisatie Cordaid.

 

Spaardoosjes

Op zondag 4 maart wordt in de kerk en tijdens de kindernevendienst het project aan de kerk voorgesteld. Tijdens de kindernevendienst worden de spaardoosjes uitgedeeld. Ook bij de uitgang zullen er nog spaardoosjes worden neergelegd. U zou het geld dat u met het vasten uitspaart, in de doosjes kunnen stoppen!

Wilt u al doneren dan kan dat op bankrekening nummer 92 80 24 776  van St. Akwaaba met vermelding Vastenactie gift Kenia.

 

Namens de Zwo-commissie

Bert Veeningen