Met het 40-dagen Project

…. gaan we sparen Medisch Centrum “Luz de Vida”

Afgelopen zomer zijn we weer in El Seibo geweest met een groep. We hebben toen een begin gemaakt met een kleinschalig medisch centrum. (een stuk van de fundering en de opbouw van twee spreekkamers). Het wordt een project van enkele jaren. Op dit moment wordt op die spreekkamers al een betonnen dak gestort.

En nu komend jaar ….

In de komende zomer gaan we verder met het medisch centrum. Er is voor de 9000 mensen in de sloppenwijk nagenoeg geen medische zorg. Het gedeelte wat klaar is, gaan we in eerste instantie inzetten voor de zorg aan zwangere vrouwen, jonge moeders en hun kinderen.

De 40-dagen tijd

In de drie kerken (Andreaskerk, Ger. Kerk, RK Kerk) gaan we aan het begin van de 40-dagen tijd, in de kerk meer vertellen over het project. Verder gaan we de komende tijd actie voeren om het geld bij elkaar te krijgen.
Fondswerving: Giften (aftrekbaar) zijn welkom op rekening 51.94.80.767 t.n.v. Seibo Werkgroep te Putten.

Voor informatie over ons project, zie: http://www.kerknetputten.nl/seibo.

Of neem gerust contact op met een van ons.
Met vriendelijke groet,
Seibo Werkgroep Putten

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel.bos@regio-putten.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, tel: 0341-750254, email: jcbos@solcon.nl