Inleveren van de spaardoosjes op Paasmorgen.

Het 40 dagentijd project van de drie samenwerkende Puttense kerken: de Andreaskerk, de R.K. Parochie en de Geref. Kerk voor de Stichting Golden Star om zo’n 70 kinderen uit een zeer arm moerasgebied bij de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo, via school te laten leren, loopt binnenkort al weer af.

Stichting Golden Star stelt zich ten doel de zeer arme en slecht gehuisveste bevolking, en daarvan vooral de jeugd, te ondersteunen met het laten volgen van lessen op zaterdagen in een naburig inloophuis, Santosa.
Ze gaan er met een bus naar toe. Ze volgen er lessen, o.a taal, Engels, rekenen en computerles. Daarnaast kunnen ze er onbezorgd spelen en krijgen er een voedzame maaltijd. En dan ‘s avonds weer naar huis met de bus.
Het was en is de bedoeling dat wij in deze 40 dagentijd vanuit de drie bovengenoemde kerken zoveel mogelijk schoolpakketten (schriften, boeken, pennen, potloden, rekenmateriaal enz.) met een waarde van ongeveer E 7,00 per stuk alsmede de kosten van vervoer en de voedsel pakketten ten bedrage van E 300,00 per maand bijeenbrengen. Voor 1 jaar en 70 pakketten betekent dat zo’n E 4100,00. Dat moet voor ons wel haalbaar zijn, hoewel resultaten behaald in het verleden geen …… Maar daar kunnen we met elkaar wel voor gaan.

Bijna halverwege de 40 dagentijd werd ook in onze kerk een presentatie van dit project gegeven door Angreth Mulder en Gesina Bakker, zodat nader kennis gemaakt kon worden met dit project. Met de opbrengst van ons 40 dagentijd project willen we onze betrokkenheid met deze kinderen tonen.
Dan kan hun toekomst er weer wat hoopvoller uitzien.

Uw giften kunt u geven via de collectes in de Stille Week (de kinderen met name via spaardoosjes die op Paasmorgen ingeleverd kunnen worden op de liturgietafel), maar ook via het Rabo- of Postbanknummer van de Geref. Kerk te weten: 35 42 55 363 of 94 76 69 o.v.v. 40-dagentijd project.
In de kerkdienst van 6 juni a.s zal de totale opbrengst van de 3 kerken bekend worden gemaakt.

Van harte aanbevolen.
Jan Braaksma.