Beste mede-gelovigen,

Voor de meeste van ons zit de vakantie er inmiddels op. En of u nu wel of niet (ver) weggeweest bent, we hopen dat de afgelopen periode van rust u goed heeft gedaan. We gaan aan een nieuw kerkelijk seizoen beginnen, een seizoen zoals we dat nog niet eerder hebben meegemaakt. We kunnen daar somber over doen. Maar we kunnen ook vertrouwen uitspreken in de nabijheid van onze Heer en ons laten inspireren door de hoop dat aan al de nare dingen ook altijd een einde komt.

 

Kerkenraadsvergadering

Op 3 september komt de kerkenraad weer bijeen. In afgeslankte vorm. Dat wil zeggen iedereen krijgt de agenda. We vergaderen met de afgevaardigden van de verschillende (doel)groepen op veilige afstand van elkaar in de kerk.

We spreken met elkaar over een aantal praktische zaken van de afgelopen periode, de aanstelling van twee vertrouwenspersonen, het programma van V&T en over de roosters voor het komend jaar. Maar we willen met elkaar stil staan bij de vraag hoe wij de komende tijd elkaar, in wat we vroeger wijken noemden, kunnen blijven vasthouden. We bespreken met elkaar de procedure om met u in de gemeente in gesprek te gaan over het beleidsplan en over ons mission statement.  Tenslotte, het is het laatste volledige kerkenraadsjaar van onze predikant ds. Rein Bos. Dat betekent dat we ook lijnen zullen uitzetten over de opvolging.

 

Bezinningsweekend

Op 3 en 4 september houden we het jaarlijks bezinningsweekend met de ambtsdragers. Op gepaste wijze willen we elkaar ontmoeten om met elkaar inspiratie op te doen voor het werk dat ons te wachten staat.  Willemien Schep en Johan Oosterhof hebben een programma voorbereid waarin het delen van onze gezamenlijke visie centraal staat.

Nieuwe ambtsdragers

Mits er geen wettige bezwaren worden ingebracht worden er op zondag 5 september een aantal ambtsdragers bevestigd. In de vorige Proloog meldden we al de namen van Hanno Kiezenbrink, Bert van de Pol en Robert Olthuis als diaken. We zijn blij te melden dat Daan Bijl bereid is de taak van ouderling lerende kerk op zich te willen nemen en met de toezegging van Fred Sluijs om de taak te willen vervullen van ouderling voor de doelgroep senioren.

Wij wensen hen veel zegen op hun werk. Met alle andere vrijwilligers in onze kerk, en dat zijn er velen, hopen we met elkaar een goed jaar tegemoet te gaan.

Vieringen

We zijn ontzettend blij met de bijdragen van u als gemeenteleden in de dienst. Met de lezingen, de muzikale bijdragen. Leuk om op die manier elkaar toch weer even te zien. Op 7 september komen we met de musici bijeen om met elkaar te spreken over de muzikale invulling van de diensten in de komende periode. En natuurlijk zullen we het dan ook hebben over het wel of niet zingen. We houden u op de hoogte.

Ook de komende tijd bent u van harte uitgenodigd om de vieringen bij te wonen. De ervaring leert dat er voldoende plek is. Opgeven is nodig en kan via:

ikkomgraagnaardekerk@gmail.com. 

Haast je om lief te hebben!

We sluiten net als vorige keer af met de zegebede van Mpho Tutu: “Het leven is kort, en we hebben niet veel tijd om de harten te verblijden van degenen die met ons meereizen. Dus, haast je om lief te hebben en spoed je om vriendelijk te zijn.”

 

Met hartelijke groet,
Adri Benschop en Jac. Meter

Loading