Net als velen van u hebben wij met belangstelling uitgekeken naar de persconferentie van premier Rutte over de versoepeling van de maatregelen per 1 juli. Gelukkig gaat het in de samenleving de goede kant op. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is om vieringen te organiseren waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Maar dit zijn geen vieringen zoals we gewend zijn. Wij blijven de diensten ook digitaal uitzenden, via de kerk-tv en via YouTube. 

De afgelopen weken hebben wij ons erover gebogen hoe we dat kunnen organiseren, voor het eerst voor de dienst op DV 5 juli. Er is een Gebruiksplan opgesteld, een registratiesysteem ontwikkeld en er zijn gemeenteleden gevonden die bereid zijn om u bij de diensten als gastvrouw/gastheer welkom te heten.

In een bijlage bij deze Proloog hebben we de belangrijkste punten uit dit Gebruiksplan voor u op een rij gezet. Leest u dat eens rustig door. U zult zien dat er nog wel de nodige voorwaarden en beperkingen zijn. Toch vinden we het fijn dat er weer een gelegenheid is om met elkaar te schuilen onder het dak van onze eigen Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat, al is het met een beperkt aantal mensen.

WELKOM! We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet!

Ten slotte nog een mededeling over de viering van 12 juli. Dat is de Schoolverlatersdienst. Dan zal er bij de toelating voorrang worden gegeven aan de schoolverlaters en hun familieleden.

Adri Benschop (06-101 844 63) en Jac. Meter (06-535 921 93). Mail: gkvoorzitter@kerknetputten.nl

Loading