Ik wil even een paar dingen onder uw aandacht brengen. Zoals u weet, heeft Jim van den Hoorn tijdelijk de taak als penningmeester op zich genomen voor de ZWO-commissie. Echter, wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Mocht u iemand kennen die begaan is met het wereldwijde werk waar de ZWO-commissie zich voor inzet en ook nog iets van centenbeheer weet, dan horen wij dat graag! Of ….. misschien bent u dat zelf wel? Bel of mail voor meer informatie.

26 januari 2014: Wereld Lepra Dag

Ieder  jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Ook in 2014 op 26 januari, vraagt Leprazending speciale aandacht voor het stigma en de discriminatie die zoveel leprapatiënten nog ondervinden. Voor kerken, scholen en zondagsscholen heeft Leprazending materialen ontwikkeld die kunnen helpen om de situatie van leprapatiënten onder de aandacht te brengen. Op de leesplank in de hal van de kerk ligt een stapeltje kranten die u meer informatie geven over de Leprazending. Voelt u zich vrij om een krant mee te nemen.

2 februari 2014: Werelddiaconaatszondag

Het thema voor deze zondag is: Bouwen aan een beter bestaan en deze keer lichten we een project uit de vele projecten van Kerk in Actie in India.

 

Een ‘woestijn op grote hoogte’; zo wordt Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya ook wel genoemd. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan er dan dalen tot 35 graden onder nul.

De mensen stoken hun traditionele huizen warm met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid.

LEDeG (Ladakh Ecological Development Group), partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt samen met de bevolking huizen met speciale wanden die zonnewarmte opslaan, zodat de huizen meer comfort bieden. Door de verminderde rookontwikkeling zijn er minder problemen met de gezondheid. Bovendien kunnen de mensen nu ook ’s avonds in de warmere huizen handarbeid verrichten, waardoor het gezinsinkomen verbetert. Minder hout en kerosine betekent ook een reductie van 3,5 ton CO2 uitstoot, winst dus voor het klimaat.

 

De opbrengst van de collecte voor het Werelddiaconaat is o.a. bestemd voor LEDeG en andere wereld diaconale projecten van Kerk in Actie.

Op deze zondag vindt u ook weer een handtekeningenlijst voor Amnesty International in de hallen van de kerk en we hopen dat u weer met ons mee tekent! Informatie over deze actie vindt u elders in Samenspel.

Ook hebben we weer geprobeerd een leuk aantal artikelen uit de Wereldwinkel voor u te verzamelen. Kom gerust even langs om te kijken of er nog iets van uw gading bij is!