Op het moment dat ik dit schrijf, staan wij op het punt om af te reizen naar onze dochter in Uganda en op het moment dat u dit leest zijn wij al weer terug… tsja, zo snel gaat de tijd! Over enkele weken is ook Sanne weer terug en zal zij weer moeten wennen aan de gewone dagelijkse gang van zaken in onze westerse wereld!

Heerlijk om Sanne  weer even in levende lijve te kunnen knuffelen in het verre Uganda, maar vooral ook om alles wat ze daar  mee maakt met haar te kunnen delen en over te kunnen praten. En niet in de laatste plaats om inspiratie op te doen voor het vele wereldwijde werk dat bij de ZWO-commissie hoort.

Wisseling van de wacht
In het nieuwe seizoen ga ik de voorzittershamer overnemen van Kees. Zijn termijn zit er op en hij heeft vele jaren met veel enthousiasme de taak als voorzitter van de commissie vervult.
Arja Bakker heeft toegezegd dat ze vanaf september in mijn plaats onze vergaderingen wil gaan notuleren en zo is onze commissie wat menskracht betreft klaar voor een nieuw seizoen!

Project
In dit nieuwe seizoen zijn wij aan de beurt om een project te kiezen voor de 40-dagen-tijd van 2013. Mocht u iets weten of iemand kennen die hiervoor in aanmerking komt, schroom niet dit aan ons door te geven.

Collecte voorjaarszendingsweek 27 mei
Geloven is een feest staat er op de folder. De opbrengst van de zendingscollecte is onder andere bestemd voor het kinderwerk in Egypte. In de zomervakantie genieten in Egypte duizenden kinderen van festivals met de leeuw Kingo. Veel kinderen kennen Kingo al van de televisie en in de zomer komt hij naar de dorpen op het Egyptische platteland om verhalen te vertellen over vergeving en liefde. Kinderen hangen aan zijn lippen om de bijbelverhalen te horen. Veel kinderen en hun ouders leren op deze manier het Evangelie kennen, want veel van hen kunnen niet lezen. Van harte bij u aanbevolen dus!

Collecte Werelddiaconaat 3 juni
Op 3 juni is de opbrengst voor de mensen in Nepal. De meeste mensen zijn laag opgeleid en drugs zijn gemakkelijk verkrijgbaar; de overheid geeft nauwelijks voorlichting over de gevolgen van drugsgebruik. Dit alles leidt ertoe dat verslaving een enorm probleem onder jongeren is. De gevolgen zijn desastreus. Ze lopen groot risico op besmetting met hiv/aids virus, gezinnen raken ontwricht en jongeren kiezen voor de criminaliteit. Kerk in Actie ondersteunt in Nepal een groep partnerorganisaties die met elkaar dit probleem te lijf gaan. Ze richten zich op preventie en zorg voor patiënten en verslaafden. Een van de organisaties, Naulo Ghumti, biedt gemotiveerde verslaafden een compleet traject aan: van afkicken tot begeleiding naar een nieuwe baan.  En het heeft effect, Ganesh bijvoorbeeld: hij is inmiddels getrouwd en gebruikt niets meer en geniet van een nieuw leven zonder drugs. Ook deze collecte bevelen we van harte bij u aan!

Rest mij nog u goede en gezegende Pinksterdagen toe te wensen!

Namens de ZWO-commissie
Marga Streefkerk
tel. 357118 of email marga.streefkerk@wanadoo.nl