De diaconie vergaderde op 23 mei j.l. en keek daarbij onder meer terug op de vergadering in april met diakenen van alle kerken in Putten die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform. Die bijeenkomst ging o.a. over de vraag  hoe de diaconieën armoede op het spoor komen en er werd onderling uitgewisseld hoe de diaconieën met hulpvragen omgaan. In Putten is er een goede samenwerking en zijn de lijnen kort tussen het Diaconaal Platform, de diaconieën en de burgerlijke gemeente. De tevens aanwezige wethouder voor sociale zaken liet weten veel waarde te hechten aan dat contact, mede omdat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning onder verantwoordelijkheid van de burgerlijke gemeente valt. Het belang van elkaar versterken en van informatie voorzien waar het gaat om signalering van armoede werd nog eens duidelijk.

Verder stond de diaconie stil bij de opening van het nieuwe Inloophuis in Putten dat medio mei is geopend. Het Inloophuis heeft een breed draagvlak en dat biedt een grote groep mensen de mogelijkheid om contact te leggen en te onderhouden. Ook is bij het Inloophuis het uitdeelpunt van de Voedselbank. Deze voorziening blijkt in toenemende mate nodig want de afname van voedselpakketten groeit sterk; een zorgelijke ontwikkeling. De diaconie is er blij mee dat zoveel gemeenteleden maandelijks gehoor geven aan de vraag om producten voor de voedselbank in te leveren.

De diaconie heeft een protocol vastgesteld voor individuele financiële hulpverlening. Hierin is vastgelegd hoe de diaconie handelt bij hulpvragen. Er staat onder meer in hoe de privacy en geheimhouding zijn geregeld en welke richtlijnen er zijn.

Tenslotte werd gesignaleerd dat er een tekort dreigt aan chauffeurs die minder mobiele kerkgangers op zondagen van en naar huis en kerk willen halen en brengen. Bij deze dan ook de oproep: meld u aan als chauffeur. U hoeft zeker niet elke zondag in actie te komen want er is een pool van chauffeurs. Diaken Hans Grootkarzijn ziet uw aanmelding als chauffeur graag tegemoet: tel. 356299.