De Boeldag was op zaterdag 9 september en ik zie nog al die mensen om 9 uur bij de hekken staan. Het weer werkte niet mee en toch zo vroeg al die mensen. Daar  

doen we het voor. Mensen uit ons dorp en  van daar buiten trotseerden het weer en maakten met ons er een gezellige Boeldag van. De Boeldag verliep nagenoeg op “rolletjes” en door vele medewerkers werd tijdens de voorbereiding en op de dag zelf veel werk verzet. Al met al was het wel een hectische week, maar met de opbrengst van € 7700 mogen wij dik tevreden zijn. Nu zit de Kerstmarkt er aan te komen en deze is op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 december. Heeft u kerstspullen in huis en niet meer in gebruik, aarzel dan niet en bel even voor een afspraak. In de schuur is al een en ander verzameld, maar er is nooit genoeg.

 

Wie niet op de Boeldag aanwezig kon zijn en toch nog wil bijdragen, dat kan. Het banknummer is: NL73 RABO 0354 2918 23 o.v.v. Ger. Kerk BOELDAG 2017 Het goede doel is de landelijke Stichting Voorkom, die met voorlichting op basis- en voortgezet onderwijs scholen,  pro actief verslaving onder de jeugd wil voorkomen.

Zet u alvast 15 en/of 16 december in de agenda? Zegt het voort, want iedereen is van harte welkom op de Kerstmarkt van onze kerk.