Vakantie(s): voor velen een vanzelfsprekendheid, maar als je alleen bent (achtergebleven) of (jezelf of je partner) zorg nodig hebt, wordt het minder vanzelfsprekend. Voor deze doelgroepen organiseert het Vakantiebureau van de PKN vakanties op 7 locaties in Nederland, te weten:

  • Gemengde senioren zonder zorg of met lichte zorg én senioren met intensieve zorg;
  • Vakanties voor senioren zonder zorg of met lichte zorg;
  • Vakanties voor senioren met intensieve zorg;
  • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie;
  • Combinatie vakantieweken voor mensen met visuele beperking en senioren zonder zorg of met lichte zorg;
  • Vakanties voor mensen tot 65 jaar met (intensieve) zorg.

De vakanties zijn in principe voor eigen rekening, maar voor wie dat niet mogelijk is, kan de diaconie samen met het Vakantiebureau bekijken, of er andere oplossingen zijn.

Hoort u zelf tot de doelgroep of weet u een ander gemeentelid, van wie u weet of vermoeden heeft hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met één van de diakenen. Brochure en inschrijfformulier kunnen dan worden aangereikt. Ook is informatie te vinden op internet: www.hetvakantiebureau.nl  

 

namens de Diaconie, Ben Simmelink, tel. 275004