Na meer dan 150 jaar analoog archief in de Gereformeerd Kerk aan de Achterstraat willen wij digitaal verder! Wij staan nu aan de vooravond om het kerkelijk archief ook digitaal te gaan opslaan. Hiervoor moeten nog wel enkele ‘digitale’ stappen worden gezet!

Onze huidige Kerkarchivaris heeft te kennen gegeven om, na heel veel jaren zeer actief te zijn geweest, het digitale tijdperk als een moment te gaan pakken om af te bouwen. Hij wil het archiefstokje dan ook graag de komende tijd overdragen aan een persoon die hier verder inhoud aan wil geven.

We zijn op zoek naar een persoon die mee wil draaien in de huidige werkgroep digitaliseren kerkarchief en later het aanspreekpunt wordt voor het kerkelijk archief.

 

Voor verdere informatie of aanmelden.

Henk van der Zwaag

Kerkstraat 115 Putten

zwaag51@kpnmail.nl