Uitnodiging voor allen die op een of andere wijze verbonden zijn met de Gereformeerde Kerk te Putten

U hoort bij de Gereformeerde Kerk van Putten, een kerk die zich afficheert als een bloeiende en boeiende gemeenschap. Velen ervaren die kenmerken ook. We besteden veel tijd aan de organisatie van de kerk: er zijn veel commissies, er wordt veel vergaderd en we doen daarmee een beroep op veel mensen. We proberen helder te communiceren, hoewel misverstanden hardnekkig zijn. Soms gaat daar zo veel tijd in zitten, dat we de kern uit het oog verliezen: het geloof.

Wat geloven we nu?/ wat gelooft u nu?

Hoe belijden we ons geloof?/ hoe belijdt u uw geloof?

Deze vragen vormen het fundament voor de toekomst van onze kerk. Daarover willen we met elkaar in gesprek.

Zo’n gesprek moet uiteraard in een veilig klimaat plaatsvinden, in kleine groepen waarin respect en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn.

We organiseren deze gespreksronden daarom op verschillende manieren, hopelijk voor elk wat wils. We hebben gekozen voor doelgroepen, zonder daar een strikte begrenzing aan te geven. U kunt zelf bepalen bij welke groep u hoort

Gespreksronden:

Starters (zij die aan de start van hun maatschappelijke carrière staan) 23 maart
Bouwers (ouders van schoolgaande kinderen, uitbouwers van carrière) 9 maart
Plussers (zij die beschikken over een behoorlijke dosis werk- en levenservaring) 24 maart
Senioren (middag, aanvang 14.30 uur)
12 maart
Alle leeftijden (zij die juist een doorsnee van de gemeente willen ontmoeten) 26 maart
Wandelaars (zij die wandelend het gesprek willen voeren; middag, 14.30 uur) 29 maart

 

De bijeenkomsten zijn in de kerk, ’s avonds om 20.00 uur.(tenzij anders vermeld).

Uw scriba, Jaap Plomp