Gordel van smaragd

In de jaren tachtig heeft een journalist aan bekende Nederlanders naar hun favoriete gedicht gevraagd. Dat leverde soms verrassingen op. Marco van Basten citeert:” Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht”. Dries van Agt bleek geen favoriet gedicht te hebben, maar koos voor een passage uit de Max Havelaar, de opdracht van Mutatuli aan koning Willem III, waarin hij spreekt over een prachtig Rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd.

Eilandenrijk

Misschien is onze kerk ook zo’n eilandenrijk. Veelkleurig, veelzijdig, dynamisch en uitdagend om te besturen. Hoe zorgen we ervoor dat we zo efficiënt vergaderen, dat er veel gebeurt en weinig gesproken wordt? Hoe zorgen we ervoor dat elke commissie tot haar recht komt en dat we toch een gezamenlijk beleid hebben? Hoe moedig zijn we om door sommige activiteiten een streep te zetten en nieuwe uitdagingen aan te gaan?

Plaatje

We zijn op zoek en dat valt niet mee. Wie een nieuwe structuur op papier zet, weet dat hij altijd een vertekening van de werkelijkheid geeft: een hokje is geen commissie en een lijntje betekent geen onderschikking. We zijn nog aan het inventariseren en we denken nog diep na over de route van besluitvorming en over de vraag wie waar vertegenwoordigd zou moeten zijn.

Valkuil

Ondertussen moeten we oppassen dat we zo intens over structuren praten, dat we de mensen vergeten: er moeten nog veel vacatures worden opgevuld!! Als u gevraagd wordt, is dat geen valkuil, maar een oprecht verzoek om met elkaar die kerk aan de Achterstraat boeiend en bloeiend te doen blijven.

Proloog

De weekbrief die met ingang van het nieuwe seizoen zijn intrede doet, heeft een naam: Proloog. Wij streven ernaar zo veel mogelijk digitale abonnees te werven. Dat leest u in de volgende Samenspel meer over. U krijgt straks actuele informatie over de kerk en haar leden. Dat betekent ook dat de meeste beamermededelingen en afkondigingen komen te vervallen: die staan immers in Proloog. Vanaf september verschijnt Samenspel dan één keer in de vier weken. De redactie staat voor de uitdaging de actualiteit in te ruilen voor meer informatie over activiteiten, verslagen van commissies, columns en op zoek te gaan naar de veelkleurigheid van ons eilandenrijk. Belangrijkste blijft dat de naam van het blad tot uitdrukking komt.

Sectieavonden

De maanden februari en maart gebruiken we om de secties (vroeger wijken geheten) te laten praten over levensverbintenissen. De rapportages hierover geven aan dat velen gebruik maken van de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te raken (en blijven) over het huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht en wat de rol van de kerk daarin zou moeten kunnen zijn. Het is belangrijk verschillende meningen te horen en het is evenzeer belangrijk dat ieders mening gerespecteerd wordt. Het is duidelijk dat we er niet hetzelfde over denken. De kerkenraad staat voor de opdracht een besluit te nemen, waarin iedereen zich kan vinden. Mogelijk?

Gemeenteavond

Op de gemeenteavond van 24 april zetten we een volgende stap in dit proces. De commissie zal u ongetwijfeld informeren. Uiteraard staat op die avond ook de jaarrekening op de agenda. U bent van harte welkom.

Uw scriba,Jaap Plomp