Zoektocht

vanzelfsprekend

Binnen een geloofsgemeenschap zijn pastoraat en diaconaat vanzelfsprekend. Daar waar je elkaar broer en zus noemt, zie je naar elkaar om en zorg je voor elkaar. Wij afficheren ons als een boeiende en bloeiende gemeenschap en nieuwingekomenen (die de vergelijking kunnen maken) herkennen dat. Gemeenteleden die opgenomen zijn geweest in ziekenhuizen hebben aan de stroom post ervaren dat zij niet vergeten zijn. Om ervoor te zorgen dat niemand vergeten wordt, hebben we pastoraat en diaconaat georganiseerd: we kennen het Pastoraal Overleg en de Diaconie. Daarnaast hebben we als goede gereformeerden nog meer structuur aangebracht, zodanig dat sommigen van overorganisatie spreken. In het Pastoraal Overleg zitten de coördinator – ouderlingen; zij regelen het pastoraat en voeren dat samen met contactpersonen uit.

dubbel

Een ouderling heeft echter een dubbele taak. Naast het coördineren van het pastoraat moet hij het beleid van de kerk mede vorm geven: hij is lid van de kerkenraad. Een coördinator- ouderling is doener en bestuurder voor een periode van vier jaar. Hij overlegt met zijn team (sectiediaken en contactpersonen) dat een vervolg krijgt in het bezoekwerk en hij vergadert mee in het Pastoraal Overleg.

praktijk

Binnen een hechte gemeenschap levert het pastoraat geen probleem op. De rand wordt echter breder. Wat te doen als je bij een adres geen gehoor krijgt? Wat te doen als iemand aangeeft bezoek niet op prijs te stellen? Hoe laat je dan blijken dat je – ondanks die wens- toch naar hem omziet? Met de actie kerkbalans? Met een kaartje van het verjaardagsfonds? Met een kerst- en paasgroet?

voorzitters

Door de verfijnde structuur hebben we ook veel voorzitters: het Gereformeerd Jeugdteam, Vorming en Toerusting, Commissie van Kerkrentmeesters, Seniorencontact, Kerk naar Buiten en de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Uiteraard heeft de diaconie ook een voorzitter en zou het Pastoraal Overleg er ook één horen te hebben. Ook zij hebben een dubbele taak: zij moeten hun club leiden, beleid voeren binnen het beleid van de kerk, en zij zitten in de kerkenraad. Zij vertegenwoordigen niet alleen hun toko, maar zij maken met elkaar het beleid van onze kerk.

structuur

De huidige structuur gaat knellen. Steeds moeilijker vinden we mensen voor die dubbele taken. Steeds vaker horen we “Ik wil best wat doen, maar ik ga niet eindeloos vergaderen”, of “Ik wil best voorzitter zijn, maar ik ga niet in de kerkenraad zitten”, of “ Ik wil best mensen bezoeken, maar ik ga niet in het Pastoraal Overleg zitten”.

zoektocht

De laatste kerkenraadsvergadering hebben we onze zoektocht voortgezet. Mogelijk moeten we naar een andere structuur: minder coördinerende taken, meer ruimte voor vrijwilligers binnen de secties en mogelijk moeten we voorzitters minder belasten en de kerkenraad anders vorm geven. Duidelijk is, dat we het in de toekomst efficiënter moeten doen, maar daarnaast blijft even duidelijk dat er altijd mensen bereid zullen moeten zijn iets te doen. We zoeken voort.

 

communicatie

In april 2013 presenteerde de commissie die daartoe benoemd was, haar rapport over communicatie op de gemeenteavond. Zij deed tal van aanbevelingen die de kerkenraad overnam. De uitwerking zou gecoördineerd moeten worden door een coördinator- communicatie en dus gingen we driftig op zoek naar een gemeentelid die over de vereiste vaardigheden beschikt en enige vrije tijd wilde vrijmaken voor deze schone taak. We meenden diverse keren zo’n uitverkorene gevonden te hebben, maar we bleven toch met lege handen achter. Moeten we het hele plan dan laten varen?

weekbrief

We vonden van niet en we besloten te beginnen het voorstel te komen tot een weekbrief uit te werken. Voorzie de gemeente wekelijks van actuele informatie en maak van Samenspel een maandblad dat meer opiniërend wordt en meer achtergrondinformatie geeft. Dan kunnen beamerberichten en afkondigingen (grotendeels) komen te vervallen. Dat vraagt de nodige voorbereiding: de redactie voor samenspel ziet zich voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Je schakelt niet binnen een maand over op een blad dat een andere opzet vereist en ook dat vraagt het nodige samenspel met de kopijleveranciers. Onze kerkdrukkers zullen wekelijks een dubbel A4’tje moeten vermenigvuldigen. Daarnaast willen we niet meer papier verspillen dan nodig is en we zoeken een mogelijkheid de toekomstige weekbrief digitaal te verspreiden. Bovendien hoort zo’n weekbrief ook te komen bij gemeenteleden die niet in de kerk (kunnen) komen, maar er toch zeker bij horen. En … niet in de laatste plaats: je hebt en weekbriefredactie nodig. Die hebben we gevonden: Gert en Monique Lozeman gaan samen met Gert en Agyelle Kiks deze klus op zich nemen. Hulde!

Het is de bedoeling dat we met ingang van het nieuwe seizoen (september) met de weekbrief van start gaan.

Uw scriba,

Jaap Plomp