Verwachting

In december klopt ons hart vol verwachting. Bij jong en oud. We kijken uit naar cadeautjes en naar het feest van het licht dat overwint. Op 1 december begint het nieuwe kerkelijke jaar; het is de eerste Advent. Dat wordt een zondag om flink uit te pakken. Dat doen onze kerkmusici in de eerste plaats: ze zijn voltallig aanwezig om het cadeau voor onze gasten extra luister bij te zetten. Op 1 december gaan we in onze kerk het nieuwe liedboek gebruiken. U heeft het zichzelf al cadeau gedaan en dank zij de actie van onze kerkrentmeesters kunnen we onze gasten naar hartenlust mee laten zingen. 1 december: een zondag om naar te verlangen.

Zoekt u mee?

Het is al eerder aangekondigd: we gaan op zoek. Hoe meer mensen meezoeken, hoe bevredigender het resultaat. We gaan op zoek naar een wijs besluit over Levensverbintenissen. De commissie informeert u regelmatig over het doel en de voortgang.

spelregels

Voordat we gaan zoeken, is het verstandig aan te geven waarnaar we zoeken en bovenal, wat de spelregels zijn bij de zoektocht. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat we goed geïnformeerd onze zoektocht beginnen.

respect

De belangrijkste spelregel is respect. Respect voor elkaars mening en respect voor elkaar. Dat betekent dat verschillende meningen naast elkaar mogen bestaan, maar dat je elkaar de ruimte geeft die mening te verkondigen en te onderbouwen. Luisteren is een groot goed. Schep bij jezelf de mogelijkheid je mening te laten beïnvloeden door de informatie. De commissie citeert Paulus: “ Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.”

gemeenteavond

Op de gemeenteavond van 28 november aanstaande zullen onze predikanten u informeren over dit thema, de informatie die nodig is bij de start van de zoektocht. U bent van harte uitgenodigd. We beginnen om 19.30 uur en hopen om 21.30 uur af te sluiten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur         opening door de voorzitter behandeling van de begroting van 2014

20.00 uur         korte pauze (koffie)

20.15 uur         thematische behandeling van tekstgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament omtrent Levensverbintenissen.

21.30 uur         sluiting

 

Graag tot ziens.

nog een zoektocht (advertentie)

Een jaar geleden hebben we een enquête gehouden over communicatie binnen onze kerk. Daaruit volgde een rapport met een aantal aanbevelingen. Die aanbevelingen wil de kerkenraad graag in concrete daden gaan omzetten, maar we vinden geen coördinator die de communicatie zou moeten stroomlijnen. Vandaar deze heuse advertentie:

Gezocht:

Coördinator – communicatie (m/v)

We zoeken iemand die op enthousiaste wijze uitvoering gaat geven aan de ambitie van de Gereformeerde Kerk om de communicatie naar binnen en naar buiten toe te optimaliseren, daarbij gebruik makend van de mogelijkheden die de huidige communicatiemiddelen ons bieden. Verregaande samenwerking met de scriba is onvermijdelijk. Kandidaten kunnen zich melden bij de scriba.

 

Uw scriba,

Jaap Plomp