F-pupillen

Mijn zoon was zeer zeker van zijn sportkeus: voetbal. Op het pleintje voor het huis zagen we hem enthousiast achter een bal aanrennen, te midden van een kluwen mede- en tegenspelers, want zo gaat voetbal bij de jongsten. We meldden hem aan bij SDC en hij werd keurig ingeschreven. Toen werd het een poos stil. Net toen we ongerust begonnen te worden, kregen we een briefje toegestuurd met de mededeling dat er wel een elftal was, maar geen begeleiding. Ouders werd verzocht zich te melden als elftalbegeleider, anders schreef de club dit elftal niet in voor de competitie. Weer bleef het een poos stil, maar tenslotte kwam het verlossende bericht: een vader had zich gemeld en de voetbalvreugde kon beginnen. We vonden die vader allemaal een geschikte kerel. (in alle opzichten).

Hetzelfde dreigt zich voor te gaan doen op kerkelijk gebied, met name in het jeugdwerk. Geen begeleiding, geen Point! Bij het GJT komen ze vijftien begeleiders te kort! Ook bij andere commissies zitten gaten in de bezetting en het lijkt erop dat steeds minder mensen, steeds meer moeten doen. Tot de rek eruit is. We zijn sterk georganiseerd, we kennen veel commissies en we kunnen meedoen aan tal van activiteiten, maar er komt een moment dat we moeten zeggen: “Geen begeleiding, geen activiteit.” Het ontbreken van kader baart de kerkenraad ernstige zorg.

KNB

Een van die commissies is de commissie Kerk Naar Buiten. Zij heeft de opdracht het evangelisatiewerk in een jasje te gieten dat bij de huidige tijd past, waarin steeds meer mensen tot de rand van kerk gaan behoren. Die commissie kent nogal wat activiteiten, zoals zangdiensten, Taizévieringen, open kerk en musical. Die activiteiten lopen, worden georganiseerd volgens draaiboeken en stemt tot tevredenheid. Inmiddels bestaat die commissie uit drie mensen. Pogingen de club weer voltallig te krijgen, zijn telkens weer gestrand. Mensen willen wel incidenteel iets doen, maar geen zitting nemen in een commissie en meedenken en doen aan innovatie. Moeten we KNB opheffen? Activiteiten lopen heus wel zonder commissie en mogelijk kunnen we een en ander onderbrengen bij andere commissies die ook iets evangelisatieachtig in hun opdracht hebben.

De kerkenraad toont zich huiverig. Met het opheffen van KNB neem je een onomkeerbaar besluit en de opdracht aan deze commissie vinden wij zo essentieel, dat we besloten hebben KNB vooralsnog niet op te heffen en ons te oriënteren op verbindingen met andere commissies en nieuwe uitdagingen.

Deelbegrotingen

De toezeggingen geven de kerkenraad “vrije ruimte”. Als aan alle financiële verplichtingen is voldaan, blijft er geld over voor commissies. Die dienen een begroting in, ondersteund door hun beleid en de kerkenraad bekijkt de mogelijkheden. De vrije ruimte is dit jaar groot genoeg om aan alle wensen van de commissies tegemoet te komen. Dat is verheugend: geld staat het voortbestaan niet in de weg!

De beleidsvoornemens komen er dit jaar bekaaid van af. Dat wil zeggen dat we niet genoeg tijd hadden om daar met elkaar een kritische bezinning in te steken. Volgend jaar beter!

Hoog en laag

Het college van kerkrentmeesters heeft een duurzame inslag en houdt dat bij hoog en laag vol: op de daken zijn zonnepanelen geplaatst en de verlichting is voorzien van duurzamere lampen. Voor de zonnepanelen moeten ook kabels gelegd worden en van het één komt Liander: er wordt gegraven.

De graver ontdekt, naar zijn zeggen, een levensgevaarlijke situatie: de gasleiding is van ijzer! Dat mag niet meer. Hebben wij jarenlang argeloos psalm 130 gezongen, onwetend van het dreigende gevaar.

U kunt gerust zijn: de leidinggevende heeft het metaal vervangen door plastic. Nu maar hopen op veel zon.

Levensverbintenissen

Namens de commissie schuift Adri Benschop aan. De kerkenraad heeft buitengewoon veel waardering voor het rapport “Hebben zij uw zegen?” en de manier waarop de commissie deze materie aanpakt. De commissie communiceert zelf met u, ik kan me beperken tot de hoop dat gemeente bereid is tot een werkelijk beraad.

Uw scriba, Jaap Plomp