Over mensen, munten en meedoen

Mensen

Het voorjaar is dan toch aarzelend begonnen en dat betekent dat de kerkenraad zich bezighoudt met het volgende seizoen. Terecht afficheren wij ons als een boeiende en bloeiende gemeenschap en er wordt veel georganiseerd. Tegelijkertijd beseffen we dat er veel menskracht nodig is om alle activiteiten in stand te houden en wel zodanig dat we er inspiratie uit putten. Elk seizoen zijn er mensen die er (tijdelijk) een punt achter zetten. Hun termijn zit erop, het wordt tijd dat zij het stokje doorgeven. Dat valt niet altijd mee.

Vijver

Bij de kerkenraad en ook bij commissies is “vacatures” nu een vast agendapunt en er wordt druk gevist in de vijver van gegadigden. Sommigen tekenen een jaar of een periode bij, anderen worden weer gevraagd en sommigen worden van diverse kanten benaderd met de vraag deze boeiende en bloeiende gemeenschap te laten floreren. Het gaat om mensen, maar bovenal gaat het om kerk-zijn: gezamenlijk trachten iets van Zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Bij zo’n grote vijver moet het toch lukken!?

Munten

Zorgvuldig uw gelden beheren hoort ook bij het kerk- zijn. Als u dit leest, hebben we de jaarrekening  aan de orde gesteld op de gemeenteavond en heeft u kunnen constateren dat we er financieel goed voor staan. Daarnaast heeft de diaconie de taak uw gelden door te geven aan acties, goede doelen, diaconale projecten en situaties. Het is niet haar geld, maar uw geld, dat u voor dat doel heeft gegeven. Daarbij moet de diaconie kritisch zijn en dat is zij dan ook naar een gigantisch project van de PKN zelf: Hydepark. De synode heeft ingestemd met een plan het toerustingscentrum zodanig aan te pakken dat het weer een oord van allure wordt, waarbij het Roosevelthuis ook aan een grondige renovatie wordt onderworpen. Op grond van het laatste rekent de PKN op een forse bijdrage van de diaconieën. Onze diaconie is kritisch en wil daar eerst de nodige correspondentie aan wijden , samen met de andere plaatselijke diaconieën. Wordt vervolgd.

Meedoen

Informatie is toch anders dan communicatie. In feite heeft de werkgroep zich meer bezig gehouden met informatievoorziening dan met de communicatie. Zo weten we eigenlijk niet hoe de informatie landt, wat ermee wordt gedaan, in hoeverre zij leidt tot meedoen.

Een paar voorbeelden:

De veertigdagentijd gaat van start met informatie en de introductie van het flessenplan. De beroemde paarse boekjes kunnen worden meegenomen en Sanne Streefkerk presenteert kleurig gekleed en enthousiast het project. Op woensdagavonden zijn in de RK-kerk vieringen en zo gaan we op weg naar Pasen. Maar hoe gaan we nu op weg naar Pasen. Wat gebeurt er met de flesjes thuis? Wat doen we met het paarse boekje? Op welke manieren “vasten” we? Hoe ondersteunen we elkaar daarbij? Of pakken we tegen het einde van de veertigdagentijd het paarse boekje, zoeken het  bank- of gironummer op en maken we wat over? Hoe doen we mee? Vragen die de commissie bezighouden en het zou mooi zijn als er communicatie ontstond.

De commissie Kerk naar Buiten is in feite de initiatiefnemer van de enquête over communicatie. Zij stond voor de vraag hoe dat kerkje aan de Achterstraat nu naar buiten overkomt. Dan gaat het niet om de vraag of de Gereformeerden  iets mee doen met de activiteiten van KNB, maar wat Putten ermee doet. Het antwoord vinden we niet terug in de enquête-uitslag. Werk aan de winkel dus voor de commissie. Misschien een nieuw onderzoek?

Werkwoorden

Ook in de kerkenraad duiken taalkundige kwesties op. In gloedvolle betogen moeten regels het wel eens ontgelden en dan geldt : de boodschap is belangrijker dan de vorm. Iedereen wijzen op foutieve constructies zorgt voor spreekkramp en dat willen we niet. Maar soms roept een woord twijfel op: bestaat het of niet? Werkwoorden blijken een lastige materie. Over het algemeen kun je ze vervoegen, al blijkt dat niet altijd eenvoudig. (hoe vervoeg je “het onderspit delven”?). Sommige werkwoorden kun je niet vervoegen: zweefvliegen, borstzwemmen, volksdansen en koekhappen. Maar nu de lezersvraag: bestaat het werkwoord “kruisbestuiven”? ) Of is het een combinatie van kruisen en bestuiven? (een contaminatie). En dan niet in de betekenis van babybilletjes bepoederen, maar bedoeld als vruchtbaar samenwerken.

Uw scriba, Jaap Plomp