Op 8 september kwam de kleine Kerkenraad voor het eerst in het nieuwe seizoen en in de nieuwe structuur bij elkaar. Ook de eerste vergadering die werd voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Adri Benschop. We begonnen de vergadering door met elkaar te delen hoe het met een ieder van ons gaat, als een korte kennismaking.

Maar er was een flinke agenda te volgen. Een aantal punten daaruit die besproken en/of besloten zijn:

  • Alle commissies en pastoraatsgroepen leveren vòòr 1 oktober een beleidsplan en begroting aan; de beleidsplannen worden in de oktobervergadering besproken, de begroting wordt door de Commissie van Kerkrentmeesters voorbereid voor de novembervergadering en de gemeenteavond. Ook de voorzitters en de predikanten met een voorzet voor een beleidsplan: hoe willen we met elkaar kerk zijn? Dit zal het hele seizoen onderwerp van gesprek zijn.
  • Via één van de predikanten is een aanvraag voor doop t.z.t. ontvangen voor een kind van 2 ouders van hetzelfde geslacht. Beide ouders zijn belijdend lid van onze gemeente. De kleine Kerkenraad is unaniem van mening dat hiertegen geen fundamentele bezwaren bestaan.
  • Het voorstel van de commissie Achterwand om een houten kruis te plaatsen op de witte wand achter de kansel, wordt besproken. De voorzitter zal hierover contact opnemen met de betreffende commissie.
  • Er is een jaarplanning opgesteld waarop aangegeven welke vaste agendapunten en welke thema’s dit seizoen besproken moeten worden in de kleine Kerkenraad.
  • De avonddienst van 25 december, 1e Kerstdag, die dit jaar op een zondag valt, komt te vervallen.
  • De Kerkenraad stemt in met het verzoek van de predikanten om eenmaal per maand in een ochtenddienst te experimenteren met de invulling van de dienst, op zoek naar nieuwe wegen.
  • Op 25 september heeft de avonddienst het karakter van een Vredesdienst als afsluiting van de Vredesweek. Deze wordt georganiseerd door de Andreaskerk en de R.K.parochie. De dienst in onze kerk komt dan te vervallen om iedereen de gelegenheid te geven de Vredesdienst bij te wonen.

Tot zover de belangrijkste besproken punten.

Hartelijke groet,

Peter Sennema