De vergaderingen van de diaconie zijn voor wat betreft het kerkelijk seizoen 2012-2013 afgelopen. In de laatste vergadering van de diaconie dit jaar is onder meer gesproken over

  • Nieuwbouwplannen Hydepark.

PKN heeft het plan om van landgoed Hydepark,  het bezinnings- en ontmoetingscentrum van PKN, een ‘huis van de kerk’ te maken. De diaconie zet vraagtekens bij het plan, zowel voor wat betreft de exploitatie als de financiering waarvoor PKN een bijdrage van de plaatselijke diaconieën op het oog heeft. In samenspraak met de Hervormde Gemeente Putten en de Andreaskerk heeft de diaconie een brief met kritische argumenten opgesteld die aan PKN is verzonden.

  • Collectedoelen diaconie

De diaconie gaat voortaan de diaconale collecten wat concreter aanduiden dan de summiere  omschrijving ‘de collecte is voor de diaconie’ om de gemeente wat meer te betrekken bij de doelen die de diaconie selecteert voor het ingezamelde geld. Dat zal gebeuren via de beamer, Samenspel en het zal in de diensten worden vermeld. 

Cursuservaringen diaconie

  • Dit voorjaar hebben Bert v.d. Pol, Rennie Nieuwenhuis, Joke Kleywegt, Hans Grootkarzijn en Eva Meter een verdiepingscursus Diaconaat gevolgd. Er zijn ervaringen uit de diaconale praktijk uitgewisseld met andere diakenen hetgeen nieuwe inzichten en inspiratie heeft opgeleverd. Ook werd duidelijk dat onze kerk zich mag verheugen in een ruime hoeveelheid diaconale ambtsdragers  in vergelijking met andere kerken, waardoor het werk goed kan worden verdeeld wat de arbeid lichter maakt. Uit de vergelijkingen bleek ook dat er nogal wat cultuurverschillen in denken en doen te zijn tussen de diaconieën van de diverse kerken. Gemeenschappelijk is de zienswijze dat diaconaat dienst aan mensen is en daarin dienst aan God.
  • Functioneren sectieteams

Samen met het Pastoraal Overleg is de indeling van de secties en het functioneren van de sectieteams geëvalueerd. Met hier en daar nog wat te verbeteren blijkt dat er in grote lijnen goed en prettig wordt samengewerkt.

De eerstvolgende vergadering van de diaconie is op donderdag 19 september 2013.