Beste gemeente,

Op 4 september hoop ik bevestigd te worden als diaken. Gezien het feit dat ik pas 1,5 jaar geleden besloot om mijn ambt neer te leggen, zou dit vragen kunnen oproepen.

Ondanks het neerleggen van mijn ambt, ben ik wel doorgegaan met mijn werk voor de ZWO commissie. Een commissie die ik een warm hart toedraag. Samen met de andere enthousiaste leden, Bas Michielsen, Diederik van Donk, Hetty van den Hoorn en Rennie Nieuwenhuis, proberen wij het werk van de ZWO onder uw aandacht te brengen. Wij hopen door het ondersteunen (financieel en bekendheid) van projecten zowel van Kerk in actie als overige projecten, druppels te laten vallen op de alsmaar groter wordende gloeiende plaat.

Door het gemis van ambtsdragers hebben wij het afgelopen 1,5 jaar vooral op bestuurlijk niveau meer de samenwerking met de diaconie gezocht. André van de Nagel ondersteunt de ZWO commissie inmiddels door het uitvoeren van de financiële zaken en Bert van de Pol  heeft ook regelmatig meegedacht bij beleidsmatige zaken. Bij deze een dankjewel richting beiden heren.

Ondanks deze fijne invulling is de commissie wel op zoek geweest naar een nieuwe ZWO diaken. Het bleek lastig iemand te vinden die deze dubbele functie op zich wilde nemen. Hierdoor ontstond bij mij de gedachte om zelf deze functie weer in te gaan vullen.

Ik vind het namelijk belangrijk dat de ZWO vertegenwoordigd is in de diaconie en kerkenraad. De mensen waarvoor de commissie zich inzet is een groep die kwetsbaar is, soms arm zijn, waar langs heen wordt gekeken, die soms monddood worden gemaakt enkel omdat zij christen zijn en die juist een stem en aandacht verdienen, omdat zij net zo belangrijk zijn als ieder ander.

Ik kijk ernaar uit om weer te gaan samenwerken met mijn collega diakenen. Ik zal samen met Rennie Nieuwenhuis uitvoering geven aan de functie van ZWO diaken in de vorm van een duobaan.

Ik kijk ernaar uit om vanaf september u weer te groeten bij de ingang op zondagmorgen en het mooiste van alles om weer het heilig avondmaal te mogen uitdelen.

Mocht u na dit te hebben gelezen toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan weet u mij hopelijk te vinden.

Voor nu wens ik u allen een fijne zomer toe.

Vriendelijke groet

Jim van den Hoorn