Stichting Het Passion te Hummelo is een 27 x 24 uurs opvangvoorziening dat een tijdelijke rust periode biedt aan haar gasten, voornamelijk dak- en thuislozen.

Woorden die de werkwijze van het Passion typeren zijn, rust, structuur, zorg en aandacht, activering en ontspanning. Een time-outvoorziening waarbij de vragen van zelf wel naar boven komen, b.v.:

  • Wil ik op deze manier verder met mijn leven?
  • Ga ik dingen anders doen?

De hulpverleners sporen de gasten aan tot een vervolgstap en zorgen voor een zorgvuldige doorverwijzing.

Veel mensen keren weliswaar na een time-out weer terug naar de straat, maar dan zijn ze aangesterkt, geestelijk tot rust gekomen en zorgen ze voor minder overlast. Een groot aantal gasten, bijna 70 % kiest overigens voor een weg van behandeling, een uitweg uit de verslaving en dus een weg naar een nieuwe toekomst.

Stichting Het Passion heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen aan de rand van de samenleving. Zij doet dit in nauwe samenwerking met vrijwilligers en diaconieën van kerken. Daarnaast helpt en/of faciliteert de stichting mensen, verenigingen en groepen uit kerkelijke gemeenschappen die zich beraden op het geven van hulp aan mensen aan de rand van de samenleving.

Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.hetpassion.nl

Om dit werk van de Stichting Het Passion te ondersteunen wordt de eerste collecte op zondag 22 oktober ten zeerste door de Diaconie aanbevolen.