Stichting Agnes van Leeuwenberch – Huize Agnes
Een plaats voor vrouwen en kinderen ver van huis

Zondag 25 februari 2018 wordt het Heilig Avondmaal gevierd waarbij  de opbrengst van de eerste collecte door de Diaconie is bestemd voor Huize Agnes.

Huize Agnes biedt een tijdelijke opvang aan vrouwen en kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven.

In veel landen en culturen worden vrouwen onderdrukt. Zij lopen risico’s op genitale mutilatie, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting en vrouwenhandel.
Een deel van deze vrouwen onttrekt zich aan haar lot, daarmee alle schepen achter zich verbrandend. Een klein deel van deze vrouwen komt naar Nederland.

Deze vrouwen zijn kwetsbaar op straat of in de daklozenopvang. Huize Agnes wil hen – in ieder geval voor zes maanden – een veilige opvang bieden, de vrouwen helpen met de vele problemen die zij hebben op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën met als doel hun zelfredzaamheid te vergroting.

Huize Agnes is een plek waar misbruik niet steeds op de loer ligt: een veilige plek waar vrouwen tot rust komen en zich geen zorgen hoeven te maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht, een plek waar ze kunnen nadenken over hun toekomst.
Er wordt contact gezocht met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfstatus, terugkeer naar hun land van afkomst of her-emigratie naar een ander land.

In Huize Agnes wonen ook altijd kinderen. Kinderen hebben kinderrechten, zoals recht op spel, gezondheidszorg, op veiligheid, maar ook op onderwijs. In Huize Agnes gaan de kinderen gewoon naar school ondersteund door Unicef.

De diaconie beveelt deze eerste Heilig Avondmaalscollecte zeer bij u aan.