Er wordt veel muziek gemaakt in onze gemeente. In de zondagse vieringen maar ook daarbuiten. Muziek wordt als belangrijk ervaren bij de beleving van ons geloof.

De tijd van alleen het orgel is voorbij al blijft ze de basis vormen. Ook andere instrumenten kregen hun plek. De vleugel klinkt ook praktisch elke week. Bepaald geen muzikale luxe want we zingen ook liederen met een andere muzikale stijl die een andere begeleiding eisen.

Ook het koper doet regelmatig mee evenals de harp, de fluit, de viool, gitaar, slagwerk, saxofoons enz.

Het kerkmuzikale beleid is er op gericht om zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen die een instrument bespelen, geen instrument uitgezonderd. Naar de toekomst toe willen wij muzikanten regelmatiger betrekken bij de vieringen. Dat kan individueel zijn maar ook in groepjes. (In de 40-dagentijd heeft u dat al kunnen merken.)

Wij hebben inmiddels al een respectabele lijst muzikanten. Als u twijfelt of u er op staat, laat het mij of een van de collega’s weten. Belangrijk is om te benadrukken dat leeftijd absoluut geen rol speelt en dat we ook geen hoge eisen stellen. Als je in staat bent een eenvoudige melodie of akkoorden te spelen dan ben je al geschikt. Misschien kun je alleen met iets kleins meedoen: prima.

Dus speellieden: doe mee en geef je op!We doen het tenslotte voor de lof op onze Schepper en het levend houden van de boodschap van Jezus. Maar ook als je daar wat moeite mee hebt is het gewoon fijn om met en voor elkaar te spelen.

Marten Kamminga,

Namens de kerkmuzikanten van de Achterstraat.

Email: marten.kamminga.49@gmail.com