SOW Collecte voor Stichting Sprank: lokatie Parelstaete Putten

De SOW collecte van oktober en november is bestemd voor Parelstaete,  gevestigd aan de Kerkstraat 45-51 in Putten.

Parelstaete is een woonvoorziening (en dag- en vrijetijdsbesteding) in aanbouw  met een protestants-christelijke levensvisie, voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 De bewonersgroep is inmiddels gevormd en bestaat uit een relatief jonge groep mensen; grotendeels afkomstig uit Putten en omliggende dorpen. De meesten van hen gaan voor het eerst zelfstandig-begeleid wonen.

Locatie Parel-Staete aan de Kerkstraat in Putten zal komend voorjaar de deuren openen maar er moet nog veel gebeuren.  Voor veel zaken bestaan er voorzieningen; voor andere weer niet. Zo zullen bijvoorbeeld inrichting; (tuin)meubilair en inventaris van met name de gemeenschappelijke ruimten binnen Parel-Staete mede afhankelijk zijn van fondswervingen, giften en vrijwilligerswerk.

Een bijdrage aan locatie Parel-Staete –in welke vorm dan ook-  is daarom van harte welkom, zeer gewenst en wordt verantwoord en goed besteed.

Voor meer informatie over Stichting Sprank; locatie Parel-Staete Putten kunnen de volgende websites worden geraadpleegd:

www.stichtingsprank.nl  &  www.parelstaete.nl  

Namens de diaconie, Marjan Hartman.