We kijken terug op een onstuimig jaar vol onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet. 

Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil en zegen’ zijn? Ook degenen die andere keuzes maken dan ik? Hoe bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust?

Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met drie dingen te maken heeft. 

Allereerst met zwijgen, de hand op de mond leggen en stil worden. Monniken als Thomas Quartier – de nieuwe Theoloog des Vaderlands – leren het me. Stil worden, inkeren tot mezelf, tot wat die ander beweegt, tot God. Wie stil wordt en luistert, hoort meer. 

Als tweede heeft het te maken met goed kijken. Met oog hebben voor het schone, voor wat die ander beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die ander zich gezien weet.  

En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te horen, te overwegen en te spreken, opdat mensen en een hele samenleving tot hun recht komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en ruimte om bij jezelf te blijven. 

Zó zegene God Nederland, met allen die hier verblijven, gezien en ongezien. 

De genadige nabijheid van Jezus – het Kerstkind – zegene ons, 
   zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan. 
De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen, 
   zodat we liefdevol kunnen zijn. 
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar. 
   Amen.

Bekijk hier de Nationale Nieuwjaarszegen 2022 terug.

Loading