Talloze vluchtelingen zijn op drift en komen onderweg overal weerstand tegen. De media vertellen al maanden datzelfde verhaal. Kerk in Actie helpt vluchtelingen wereldwijd. Naast alle noodhulp en lobbywerk dat Kerk in actie namens u verleent, kunt u persoonlijk iets doen. Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden, als uniek mens, in grote problemen op zoek naar een veilige plek.

Dat kan zo

Koop een kaart en schrijf in het Engels uw wens op voor een vluchteling. Deze kaart kunt u inleveren bij de diakenen. De diakenen leveren de ingezamelde kaarten op de Landelijke Diaconale Dag (21 november) te Utrecht in. U kunt de kaart ook sturen naar Kerk in Actie, t.a.v. Servicedesk, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht.

De periode daarna brengt Kerk in Actie al uw wensen naar vluchtelingen in Libanon, op Lesbos en Lampedusa of in Nederland. Dat kunnen ze doen via de bestaande internationale contacten met kerken en partners. Vanuit 1800 protestantse gemeenten kunnen we duizenden vluchtelingen een teken van hoop en medemenselijkheid geven.

U kunt zelf een tekst bedenken. Het kan simpel zijn, bijvoorbeeld:

Adres: To an unknown refugee

Voorbeeldwensen:

– A terrible injustice is happening. We’ve never felt so close to misery and suffering. We want to let you know you are not alone. We pray for a better future.

– I wish you a safe passage with a lot of respect on your way.

– We hope and pray for a safe arrival in a country that respects you and your history.

Uitgebreide informatie vind u op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.

U doet toch ook mee?

Namens de ZWO en Diaconie, Rennie, Sjoukje en Joke